SPIRIT – Lev bättre med MS

Nu finns ett web-baserat självhjälpsprogram för dig som lever med MS. Genom positiv psykologi kan SPIRIT lära dig övningar och tekniker för att utmana negativa tanke- mönster och reducera stress. SPIRIT är kostnadsfritt och helt utan reklam.

Läs mer här

Att leva med MS

Vare sig man känner sig frisk eller sjuk är MS en diagnos som man måste lära sig att leva med. MS är en kronisk sjukdom som i perioder kan ge besvärande symtom men man kan också ha perioder där man inte känner av sin sjukdom alls.

Mer om MS 

Är du närstående?

Nu finns en ny broschyr som riktar sig till dig som är närstående till någon med MS. Den innehåller en hel del tips som kan hjälpa till att göra vardagen enklare.

Läs mer här