Att må bra i det "nya normala"

Personer som tränar

 Leva med MS  artikel

Du ska inte skämmas om din fysiska eller psykiska hälsa har försämrats under pandemin. Många människor, oavsett om de lever med multipel skleros (MS) eller inte, har kämpat för att hålla koll på sin hälsa och upprätthålla hälsosamma vanor på grund av COVID-19. Det finns självklart saker du kan göra för att få tillbaka ditt fysiska och mentala välbefinnande.

Läs vidare om den omfattande inverkan som COVID-19-pandemin har haft på människor som lever med MS, lär dig mer om hur ditt fysiska och mentala välbefinnande är kopplat till detta och upptäck tips som hjälper dig att må bra i detta ”nya normala”.

  Vi vet att COVID-19 har haft en negativ inverkan på livet för många människor som lever med MS. En undersökning utförd av Shift.ms identifierade mental hälsa som en faktor som har påverkats signifikant av uppkomsten av COVID-19, där 33% av människorna som lever med MS har upplevt försämrade symtom till följd av pandemins inverkan på stress, ångest eller välbefinnande.

  “Telefonsamtal i stället för fyskiska möten gör att jag har skjutit upp min årliga MR och det har gjort mig väldigt orolig eftersom jag känner att jag missar progression i mitt tillstånd”
  - Person som lever med MS, UK 

  Du kan ha varit tvungen att anpassa dig till virtuell vård, med minskad kontakt med ditt sjukvårdsteam och potentiella störningar för hanteringen av din MS vilket resulterar i känslor av stress och ångest.1,2 Eller kanske du har upplevt mer ensamhet och dåligt humör på grund av den tid du har spenderat själv, på avstånd från nära och kära.2 Många som lever med MS har varit oroliga för att de har en ökad risk för COVID-19, så du är inte ensam om dessa bekymmer också har korsat dina tankar.

  	46% var oroliga över att deras MS utsätter dem för större risk att få Covid-19. 49% fruktade att om de fick Covid-19 skulle de uppleva en allvarligare form av sjukdomen pga deras MS.

  Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam om vad du har upplevt eller i hur du känner dig. Om du kämpar, tveka inte att prata med din läkare - de kan kanske diskutera dina problem och erbjuda dig de råd och support du behöver.

  När man talar om ”sinnet” och ”kroppen” hänvisar folk till dem som två olika saker. Men vi borde inte vara så snabba med att separera dem. Faktum är att när det gäller ditt fysiska och mentala välbefinnande är de anmärkningsvärt sammanlänkade. Minskad fysisk hälsa kan öka risken avsevärt för dålig mental hälsa och psykiska problem kan ha en liknande inverkan på sannolikheten att utveckla vissa fysiska hälsotillstånd.

  Ditt fysiska och mentala välbefinnande kan också påverka din hjärnhälsa. Till exempel är ett positivt mentalt välbefinnande kopplat till bättre kognitiv funktion hos äldre vuxna. Både hjärnvolym och kognitiv funktion är viktiga komponenter för hjärnans hälsa. De hjälper till att skydda dig mot utvecklingen av fysisk funktionsnedsättning och kognitiv funktionsnedsättning när du lever med MS och därigenom minskar den inverkan MS kan ha på din livskvalitet.

  Därför är det viktigt att ta hand om både ditt sinne och din kropp för att skydda din hälsa och så bra som möjligt med din MS.
   

MAT-SE-2100700, v1, juni 2021