Min närstående har insjuknat i MS – vad är min roll?

Min familjemedlem har insjuknat i MS – vad är min roll?

 Leva med MS • Artikel

Förutom den sjuke berör sjukdomen nästan alltid även andra människor: familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater. Ju mer sjukdomen berör en själv, desto starkare känslor och tankar väcker den.

Särskilt familjemedlemmar kan känna samma slags känslor som den sjuke känner efter diagnosen. Även vardagen förändras ‒ ibland tillfälligt, andra gånger mer varaktigt. Den sjukes närstående går igenom sina egna faser för att anpassa sig till den förändrade situationen. Förutom den psykiska belastningen som man genomgår för att klara av en kris, får de närstående ofta större ansvar för att få vardagen att fungera. Utöver vård, omsorg och stöd, är de närståendes välmående viktigt. Den här broschyren erbjuder information och tips om hur den närstående själv kan försöka att påverka sitt eget välmående i den tunga livssituationen. När de egna krafterna inte räcker till, bör man be om stöd från sjukvården.

Särskilt om insjuknandet har skett plötsligt blir det de närståendes uppgift att ta hand om de praktiska sakerna.

>> Läs mer om hur du som närstående kan vara ett stöd för den som insjuknat i broschyren ”Hur går jag vidare nu?[pdf]

GZSE.MS.19.05.0137, maj 2019