The World vs MS - initiativet

The World vs MS - initiativet
Leva med MS Artikel

The World vs MS är ett globalt initiativ startat av oss på Sanofi Genzyme. Varje år lägger vi fokus på olika aspekter av att leva med multipel skleros (MS) varje dag. 

Initiativet "The World vs MS"

I världen lever mer än 2,3 miljoner människor med multipel skleros. I Sverige är antalet personer med MS cirka 20 000. Och många fler påverkas indirekt av sjukdomen, eftersom de, som vårdgivare och närstående, behöver hantera MS i sin vardag.

Detta är anledningen till att Sanofi Genzyme startade det globala initiativet "The World vs MS" – förkortat TWvsMS. Vårt uppdrag är att hjälpa människor med MS, att så långt det är möjligt leva det liv de önskar. Vi gör det genom att försöka göra en verklig skillnad i livet för dem som lever med MS och de människor som stöder dem. I praktiken innebär det att förbättra vardagen för alla människor som drabbats av MS, oavsett om de har sjukdomen själva eller är nära en person med MS varje dag. 

Demand More – kräv mer!

TWvsMS utvecklades kring begreppet; ”Demand More from Life with MS”. Att begära mer är kopplat till det faktum att vi ibland är för snabba för att acceptera de omständigheter och de begränsningar som en kronisk sjukdom som MS kan innebära – vilket kan påverka vår livskvalitet (QoL) negativt.

Initiativet strävar efter att kräva mer; så att människor med MS inte möts av fördomar, så att det är en självklarhet att funktionshinder inte hindrar någon från att delta i de aktiviteter hen vill och så att ingen längre behöver acceptera att det finns saker man inte kan göra längre på grund av MS.

Skärpt fokus

Genom ett flertal kampanjer fokuserar TWvsMS på specifika problem som vi vet är viktiga för många av dem som är drabbade av MS, till exempel att initiativ kallat Brain Health, där vi sätter fokus på vad man själv kan göra för bästa möjliga hjärnhälsa. 

Som en del av Brain Health-initiativet under 2018 arrangerades "Let's Talk Brains", där representanter från de nordiska och baltiska länderna träffades. Under mötet samlades människor som lever med MS, neurologer, MS-sköterskor och representanter från de nationella patientorganisationerna för att gemensamt diskutera frågeställningar som är relaterade till just vad man kan göra för att bibehålla bästa möjliga hjärnhälsa.

MAT-SE-2001041 dec 2020

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?