Arbetslivet

Arbetslivet

 Leva med MS · Artikel

Att få en MS-diagnos kan skapa många frågetecken inför framtiden, t.ex. när det gäller arbetslivet. För en del människor räcker det med några få anpassningar för att de ska kunna fortsätta med sitt dagliga jobb. För andra kan sjukdomen skapa utmaningar i arbetssituationen. Det är olika för alla.

  Om dina MS-symtom skapar extra utmaningar på jobbet kan det finnas sätt som kan hjälpa dig att anpassa arbetet. Om du just håller på att granska dina valmöjligheter när det gäller att arbeta med MS, finner du här en del saker som kan göra det lättare för dig att behålla ditt nuvarande jobb.

  icons

  Ta fler pauser

  Det är många människor som tror att ju längre tid man jobbar utan att ta pauser desto mer produktiv är man. Men detta stämmer inte alltid, i synnerhet inte för dem som lever med MS. Att ta regelbundna pauser kan minska tröttheten och även stressen. Så gör det mesta möjliga av de där pauserna!

  Överväg att flexa eller minska på arbetstiden

  Att skapa den rätta balansen mellan arbetet och livet kan vara den avgörande skillnaden för din MS och din förmåga att fortsätta att arbeta. Att ha flexibla arbetstider kan hjälpa dig att på ett mycket lättare sätt hantera dina MS-symtom, träffa din MS-sköterska och minska på stressen.

  Förbättra din arbetsplats

  Att göra små förändringar på den plats där du arbetar kan ha en enorm effekt på din förmåga att arbeta bra trots att du fått MS. Du kan använda en större datorskärm eller ett anpassat tangentbord om du tycker att det är svårt att jobba vid datorn.

  Prata med kollegor

  Det är ofta en bra idé att anförtro sig åt nära kollegor och berätta för dem om ditt tillstånd. Dina kollegor kan då ge dig stöd på jobbet om du behöver det. Innan du berättar för din arbetsgivare och dina kollegor om att du fått MS kan det vara bra att fundera på hur det kommer att påverka ditt arbetsliv.

  Å ena sidan kan det kännas skönt att alla vet, du blir inte ifrågasatt ifall du inte orkar med att arbeta som förut. Å andra sidan kanske dina karriärmöjligheter påverkas negativt?

  Ett bra tips är att i lugn och ro hemma skriva ner för- och nackdelar, förbered hur du kan bemöta olika frågor från kollegor och arbetsgivare. Fundera ut hur du skulle vilja att arbetet fungerade i den bästa av världar. Vad vill du? Genom att vara ordentligt förberedd inför din "nya" arbetssituation, blir det enklare för alla parter.

  Rättigheter och möjligheter i arbetet

  Det som många upplever som ett stort problem i arbetslivet är att energin tryter. Arbetar man mer än kroppen egentligen orkar påverkas fritiden och familjelivet negativt. Du har rätt att gå ner i arbetstid om du behöver det, då kan du söka sjukersättning på mellan 25 och 75 %. Din arbetsgivare har också skyldigheter som kan vara bra att känna till. Det kan handla om allt från arbetsträning och rehabilitering till arbetsplatsanpassning. Om din arbetsgivare inte vet vad som gäller finns information att hämta från försäkringskassan och kommunen.