MS Fakta


Symtom vid MS

Symtom vid MS

Det finns många symtom som förknippas med MS. Här räknar vi upp en mängd av dem. Tänk på att du sannolikt inte kommer uppleva allihop. Kanske har du bara några få symtom som kommer och går. Kanske upplever du dem enbart under ett skov och att deras svårighetsgrad varierar med tiden. 

Relaterat


Fem kaffekoppar 'i en skål'

Hur symtomen kan påverka det dagliga livet

Våra fyra bloggare har delat med sig av hur deras MS-symtom har påverkat vardagen och hur de har klarat hindren.

Man som pratar med en person

Kognitiv funktion

Lär dig mer om vilken inverkan multipel skleros (MS) kan ha på kognitiv funktion och tecken som kan tyda på att din MS orsakar problem med din...

Uppföljning av tankeförmåga och minnesproblem

Uppföljning av tankeförmåga och minnesproblem

Det kan vara svårt att följa upp tankeförmågan och minnet (kognition). Här kan du lära dig om de olika metoder som kan användas.