Symtom vid MS

Symtom vid MS

Det finns många symtom som förknippas med MS. Här räknar vi upp en mängd av dem. Tänk på att du sannolikt inte kommer uppleva allihop. Kanske har du bara några få symtom som kommer och går. Kanske upplever du dem enbart under ett skov och att deras svårighetsgrad varierar med tiden. 

  • Problem med rörelseförmågan, till exempel koordinationssvårigheter, balanssvårigheter, yrsel, muskelsvaghet och stelhet
  • Synproblem
  • Lindriga talsvårigheter
  • Problem i underlivet, exempelvis från urinblåsan och tarmen samt sexuella svårigheter
  • Kognitiva problem med minnet, inlärning och problemlösning
  • Trötthet, eller fatigue (fatigue skiljer sig från annan vanlig trötthet då känslan av total utmattning och brist på energi är orimlig i förhållande till ansträngningen)
  • Depression