MS Fakta


Tankeförmåga och känslor

Tankeförmåga och känslor

Kognitiv påverkan
Hos vissa som är drabbade av MS uppkommer kognitiva problem. Till kognitiva funktioner brukar man räkna minne, inlärning, problemlösning osv. Man kan få svårare att komma ihåg saker och det kan krävas mer ansträngning för att kunna koncentrera sig och dra slutsatser. Hos en psykolog kan du få genomgå neuropsykologiska tester för att kartlägga eventuell kognitiv påverkan.

Det finns en hel del som du kan göra själv för att minska kognitiv påverkan. Prata gärna med din MS-sjuksköterska som kan ge dig goda råd samt hänvisa dig till rätt person i vårdkedjan.

Ibland kan trötthet (fatigue) också leda till symtom som kan likna kognitiva problem. Läs mer under rubriken Trötthet- fatigue.

  Vid inflammation i storhjärnan kan psykiska symtom bli ett problem, med bland annat depression som följd. Vissa blir deprimerade efter att de fått diagnosen men dessutom tycks MS-sjukdomen i sig kunna öka risken för depression.

  Oavsett vilket är det viktigt att få hjälp, och det finns en hel del hjälp att få. Depression går att behandla med tillfällig medicinering och/eller någon form av samtalsstöd under en period hos kurator eller psykolog.

  Många befinner sig mitt i livet och sådant som familj och karriär blir plötsligt ingen självklarhet. En del människor kan känna sig lättade över att ha fått en diagnos som förklarar deras symtom efter lång väntan. Andra blir deprimerade över själva diagnosen. Hur man än reagerar står man inför en ny obekant situation som behöver hanteras och bearbetas. Tveka inte att be om hjälp!

  Du har kanske redan hittat nya sätt att hantera eventuella kognitiva svårigheter som du har som till exempel att skriva ner saker så att du inte glömmer bort dem eller att ge dig själv mer tid att utföra vissa uppgifter. Du kanske också upptäcker att det är bra att få råd av din läkare eller MS-sköterska. De kan kanske hjälpa dig att identifiera de områden där du kan dra nytta av hjälp och de kan också föreslå övningar eller ge tips.

  Här är några strategier för att hantera MS-symtom:

  • Ta fler pauser – om du tycker att du inte kan koncentrera dig så länge, ta då regelbundna men korta pauser.
  • Prioritera uppgifterna – börja med dem som kräver störst uppmärksamhet och koncentration och ta de enklare uppgifterna när du sannolikt är tröttare.
  • Prova på meditation eller mindfulness – det kan hjälpa dig att slappna av och få ordning på dina tankar; ta en titt på vår sida om mindfulness och avslappning
  • Håll sinnet aktivt – utmana hjärnan genom att göra olika saker, läsa eller träffa vänner.
  • Få minnet att fungera – om du har någonting som du är passionerat intresserad av och njuter av, försök då gå en kurs, för det kan hjälpa dig att behålla skärpan.

  Om du har känslomässiga problem, antingen det är depression, stress, ångest eller andra bekymmersamma känslor finns det flera olika förhållningssätt som kan hjälpa dig. Om du har känslomässiga problem, är det bäst att prata med din läkare eller MS-sköterska, för de kan föreslå några av de här metoderna för att hjälpa dig.

  Ibland kallas de för samtalsterapi eller psykologisk terapi. Här är några som de kanske rekommenderar:

  1. Kognitiv beteendeterapi (KBT) – detta är en terapi som hjälper dig förstå hur vissa situationer kan påverka hur vi tänker och känner. Denna terapiform kan hjälpa dig att använda strategier som får dig att hitta nya sätt att tänka
  2. Mindfulness – vi pratade ganska mycket om denna meditativa teknik i avsnittet Mindfulness och avslappning som du kan hitta här. Denna terapi är ett sätt att hjälpa dig att förstå och acceptera dina känslor
  3. Stödsamtal – att prata med någon kan verkligen hjälpa dig att få perspektiv på saker och ting och att hantera olika situationer

  Att prata igenom saker och ting kan kännas som en stor lättnad, tillsammans med vänner, familjen eller en stödgrupp för MS. 

Relaterat


Familj ut i naturen på prommenad

Att kommunicera om MS

Joao berättar här om hur han berättade för sin familj om sin MS-diagnos och varför han tycker att det är viktigt att få kontakt med MS-samhället...

Sofia Norgren stretchar i en trappa

MS-Fatigue - ett osynligt handikapp

Ett av mina tips är att se till att fylla på batteriet innan man ska göra ett uttag.

Uppföljning av tankeförmåga och minnesproblem

Uppföljning av tankeförmåga och minnesproblem

Det kan vara svårt att följa upp tankeförmågan och minnet (kognition). Här kan du lära dig om de olika metoder som kan användas.