MS Fakta


Översikt av

behandlingsalternativ vid MS

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Alla personer med MS drabbas av sjukdomen på olika sätt och vad just du vill ha ut av din behandling är troligen inte detsamma som för någon annan. Det finns många saker du måste ta hänsyn till, som vilken typ av MS du har, dina symtom samt hur svåra de är och hur ofta du drabbas av dem. Vilken behandling som passar dig kan också påverkas av din livsstil och din personliga målsättning. Om dina MR-undersökningar visar att din MS fortsätter att orsaka skador på det centrala nervsystemet (CNS) kan läkaren dessutom föreslå att du provar en annan behandling.

  Även om dina mål för din MS-behandling speglar just dina erfarenheter, vill de flesta med MS ha kontroll över sjukdomen och göra allt som går för att de ska kunna leva ett aktivt och rikt liv.

  Dessa mål kan brytas ned till:

  1. Förhindra MS-progression – du kanske vill kalla dem dina långsiktiga mål, eftersom de inte kommer att få någon omedelbar effekt, men att förhindra eller bromsa MS-progression idag kan innebära att du drabbas av färre symtom i framtiden.
  2. Behandling av symtom – det som hjälper dig att få daglig kontroll över din MS eller när du har ett skov, men som inte förhindrar ytterligare skador i CNS och som inte heller påverkar hur din MS förändras över tid. 

  Långsiktiga behandlingsmål innebär vanligtvis att man försöker stoppa eller bromsa försämringen av MS-symtom och funktionsnedsättning genom att bromsa eller förhindra skadorna som sjukdomen orsakar i det centrala nervsystemet (CNS).

  Det kan göras på flera olika sätt:

  • Förhindra skov
  • Förkorta tiden för ett skov 
  • Förbättra återhämtningen efter ett skov 
  • Begränsa skadan som MS orsakar i det centrala nervsystemet 

  Dessa långsiktiga mål är särskilt viktiga i det tidiga sjukdomsskedet, när det fortfarande är möjligt att förhindra skador i det centrala nervsystemet, det vill säga de som i sin tur kan leda till tilltagande funktionsnedsättning.

  Du om någon vet att MS-symtomen i hög grad kan påverka vardagen. Och att det är därför det är så viktigt att de hålls under kontroll. Det finns behandlingar som är utformade för att göra just det. De innefattar både läkemedel och andra typer av behandling. Vissa läkemedel kan till exempel minska besvär från urinblåsan, medan sjukgymnastik kan användas för att förbättra balansproblem. 

  Du kan lära dig mer om olika MS-symtom här.

Relaterat


Håll koll på hjärnan vid MS

Håll koll på hjärnan vid MS

Magnetresonanstomografi (MR) är ett av de mest användbara verktygen för både diagnos och uppföljning av MS. Lär dig mer om MR här.

Olika typer av multipel skleros

Olika typer av MS

Det finns ett antal olika typer av MS. Lär dig mer om de olika typerna här.

Skov och remission

Skov och remission

Vill du friska upp dina kunskaper om MS-skov och remissioner? Här kan du läsa mer om dem.