MS Fakta


Skov och remission

Skov och remission

Omkring 85 % av alla som har multipel skleros drabbas av skov och remissioner. Här kan du läsa om vad skov och remissioner är, vad du kan förvänta dig och hur de kan hanteras.

  En liten påminnelse om vad orden betyder...

  • Ett skov är en period när du drabbas av nya eller gamla symtom. Skoven kan pågå från några dagar till flera månader
  • Remission är perioden efter ett skov, när symtomen går tillbaka1  

  Ett skov är en period då nya symtom uppstår eller gamla återkommer, varefter de går tillbaka – helt eller delvis.1 

  Skoven vara så korta som 24 timmar men kan i bland pågå i ett par veckor eller längre än så.

  För att vara säker på att dina symtom beror på ett MS-skov kommer läkaren bland annat att kontrollera att:1

  • symtomen har pågått i minst 24 timmar
  • du inte har feber eller en infektion
  • symtomen uppträdde minst 30 dagar efter det att det senaste skovet började 
  • det inte finns någon annan möjlig orsak till symtomen, som till exempel en biverkning från något läkemedel du tar

  Precis som med MS i stort så finns det inte två skov som liknar varandra. Skov är olika svåra och orsakar olika stor skada på nervsystemet.3 De kan också behandlas med olika läkemedel:

  • Kortikosteroider (kortison) kan göra att skovet lindras något, men på lång sikt bromsar eller förhindrar de inte skadorna som MS orsakar (kallas ibland sjukdomsprogression).3
  • Sjukdomsmodifierande behandlingar fungerar genom att påverka sjukdomen, bromsa dess framskridande och minska antalet MS-skov.
  • Det kan vara en bra idé att föra dagbok över dina MS-skov och symtom. Det kan hjälpa dig att hålla koll på eventuella förändringar och göra det lättare för dig att berätta för din läkare eller MS-sköterska hur det går för dig. 
   • Kom ihåg att det alltid är bäst att tala med din läkare eller MS-sköterska om du får några symtom, i synnerhet om de är svåra eller om de förvärras över tid. 
   • Det är också viktigt att notera mindre förändringar, eftersom du kan vänja dig vid dem över tid. De kan dock byggas på och till slut ha stor inverkan på din vardag och ditt välmående  
   • Din läkare eller MS-sköterska kan också hjälpa dig att avgöra om du har ett skov eller inte. 

  Ett MS-skov är en spegling av skadan som sker i det centrala nervsystemet. Om du har skovvis förlöpande MS (RRMS) kommer ett MS-skov vanligtvis att följas av en återhämtningsperiod då symtomen försvinner eller förbättras. Den här perioden då du mår bättre kallas remission. Även om symtomen har gått tillbaka kan MS fortfarande orsaka skador i hjärnan under en remission.

Relaterat


Två kvinnor framför en dator diskuterar multipel skleros.

Multipel skleros – en översikt

Har du någon gång funderat på vad som egentligen händer i hjärnan vid multipel skleros? Här kan du lära dig mer.

Olika typer av multipel skleros

Olika typer av MS

Det finns ett antal olika typer av MS. Lär dig mer om de olika typerna här.

Ett par diskuterar med en läkare vilka behandlingsalternativ finns det vid MS?

Vilka alternativ finns för behandling av MS?

Det finns ett antal olika sjukdomsmodifierande behandlingar (DMT). Läs om de olika alternativen här.