Ordlista

Ordlista
Centrala nervsystemet (CNS)

Det centrala nervsystemet tar emot, bearbetar och lagrar information från de perifera nerverna och skickar ut meddelanden till kroppen om hur den ska svara. Det består av hjärnan och ryggmärgen och omges av kraniet respektive ryggmärgen.

DMT

Sjukdomsmodifierande behandling (DMT) är MS-läkemedel som kan bromsa utvecklingen av sjukdomen och hjälpa dig att nå dina behandlingsmål. De bromsar MS-progressionen genom att minska eller förhindra skadorna som MS orsakar i det centrala nervsystemet (CNS). Men kom ihåg att behandlingarna har olika effekt hos olika personer och att det därför är viktigt att din läkare följer upp hur de fungerar för just dig.

Immunsystem

Det system som skyddar kroppen mot infektioner och främmande substanser.

Inflammation

Inflammation är kroppens reaktion på en skada eller infektion. Inflammation är ett sätt för kroppen att bekämpa främmande substanser, som bakterier och virus, och samtidigt göra sig av med celler som redan är döende. Men om inflammationen inträffar när den inte ska, kan den orsaka skador, som vid MS. 

Kognition

Kognitionen omfattar processer som har att göra med kunnande, lärande och förståelse. Dessa processer är bland annat minne, tankeförmåga, informationsbearbetning, uppmärksamhet och koncentration.

Kortikosteroider (kortison)

Ett läkemedel som används för att behandla en rad tillstånd. Det kan bidra till att minska inflammation och hämma immunsystemet.

Kronisk

Ihållande under lång tid eller konstant återkommande. Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom. Andra exempel på kroniska sjukdomar är hjärtkärlsjukdom och diabetes.

Lesion

Lesion är en medicinsk term för skada eller sjuklig förändring i funktion eller organstruktur, orsakad av såväl yttre våld som sjukdom. Ordet kommer ytterst av latinska laesio "skada", "såra". Vid MS kan man se typiska förändringar (lesioner) med hjälp av MRI.

Magnetresonanstomografi

Magnetresonanstomografi (MR), eller magnetkameraundersökning, utnyttjar magnetfält och radiovågor för att skapa detaljerade bilder av organen och vävnaderna i kroppen. MR används för att avbilda hjärnan och ryggmärgen som hjälp vid diagnostisering och uppföljning av multipel skleros.

Multipel skleros

En kronisk autoimmun sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet (CNS). Vid multipel skleros angriper det egna immunsystemet myelinet, vilket leder till inflammation. Denna inflammation skadar nervcellerna och begränsar informationsöverföringen mellan nerverna.

Myelin (myelinskida)

Det skyddande höljet runt nervfibrerna i det centrala nervsystemet (CNS). Detta angrips felaktigt av immunsystemet vid MS, vilket orsakar en inflammation.

Plack

Vid multipel skleros avser plack ett område med skador eller ärrbildning (skleros) i det centrala nervsystemet som orsakas av MS. På MR-bilder ser plack ut som fläckar.

Plack uppstår på grund av inflammation som orsakas av att immunsystemet attackerar myelinskidan runt nerverna. Plack förknippas med skador på myelinet och potentiell nedbrytning av nervcellerna.

Remission

När en person med MS helt eller delvis återhämtat sig efter ett skov, och hon eller han endast har ett fåtal MS-symtom, eller inga alls.

Remyelinisering

Ersättning av förlorat eller skadat myelin. Om myelinet inte kan repareras och förlorade nervceller inte kan ersättas, kan funktionsnedsättning uppstå. 

Ryggmärg

Nervfibrer och vävnad som omges av ryggraden och som sammankopplar alla delar i kroppen till hjärnan. Ryggmärgen utgör en del av det centrala nervsystemet.

Skov

Namnet på en period när nya symtom på skovvis förlöpande MS uppträder eller när gamla symtom återkommer till samma eller nya områden i kroppen, och som varar under minst 24 timmar.Skov kan också kallas attacker, akuta episoder eller kliniska händelser.

Subklinisk MS

En tidig fas av MS då det förekommer förändringar i hjärnan som liknar dem vid MS, men då man ännu inte har några märkbara symtom.

Synnerv

Nerven som överför bilder från näthinnan till hjärnan.

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?