MS Fakta


Intima symtom

Intima symtom

Människor som lever med MS kan uppleva problem från underlivet, bland annat problem från urinblåsan och tarmen och sexuella problem. Här tar vi en titt på symtomen och hur de kan hanteras.

  Människor som lever med MS kan uppleva att blås- och tarmproblem begränsar deras dagliga aktiviteter. Att gå hemifrån kan bli en stressig upplevelse som kräver en massa planering och förberedelser.

  Det finns två typer av blåsproblem som människor som lever med MS kan uppleva:

  • Urinblåsan kan behöva kämpa för att behålla urinen och det kan få dig att känna det som om du måste kissa ofta och ibland nästan utan förvarning.
  •  Urinblåsan kan kanske inte tömma sig fullständigt vilket också kan tvinga dig att kissa ofta.

  Förstoppning är också ett vanligt symtom vid MS, som ibland kan ha att göra med att man inte rör sig så mycket på grund av sjukdomen. Tarmarnas motorik minskar helt enkelt vid otillräcklig motion. Du kan hjälpa magen en hel del genom att äta sunt. Ordentligt med vätska och mat med mycket fibrer hjälper tarmarna att arbeta. Ibland kan laxermedel och/eller bulkmedel vara till hjälp. Apoteket har ett stort utbud av laxermedel och bulkmedel och kan dessutom ge råd. 

  Om du upplever blåsproblem som till exempel ett okontrollerbart behov av att kissa eller en oförmåga att tömma blåsan tycker du kanske att det är genant att prata om det. Men det är en god idé att prata med din läkare eller MS-sköterska för de kan försöka hitta en lösning som fungerar för dig.

  Om du märker att blåsproblem påverkar ditt liv i hög grad finns det effektiva medicinska behandlingar som du kan ha nytta av och också sätt att hantera de problem du ställs inför varje dag. Prata med din läkare eller MS-sköterska om du upplever problem. 

  MS kan ibland leda till nedsatt sexuell lust och dämpad sexuell förmåga hos både män och kvinnor. De svårigheter som sjukdomen medför påverkar även möjligheterna till sexuell njutning och intim samlevnad.

  Orsaken till sexuell dysfunktion kan bero på nervpåverkan både i hjärnans lustcentrum och i ryggmärgen vilket förändrar kroppen på ett sätt som försvårar sexuella reaktioner. Biverkan av läkemedel kan också bidra till en dämpning av sexuella funktioner.

  Det finns en del tips och behandlingsalternativ inom det här området. Många tycker att det är jobbigt att prata om sexualitet men ta upp det med din MS-sköterska, det finns hjälp att få. Ibland finns t ex möjlighet att få remiss till sexolog.

Relaterat


Sex, intimitet och MS

Sex, intimitet och MS

För många människor är sex och intima relationer en viktig del av livet. Men sexuell dysfunktion är vanligt för personer som lever med MS, och även om...

Talet och sväljförmågan

Talet och sväljförmågan

Ta reda på hur MS kan påverka talet och hur man hanterar dessa symtom

Fatigue eller trötthet. Kvinna sitter med ryggen mot en vägg.

Trötthet - fatigue

Ordet ”trötthet” betyder olika saker för olika människor. Var och en av oss – oavsett om vi har MS eller inte – är trötta ibland. De fysiska och...