MS Fakta


Vilka alternativ finns för behandling av MS?

Ett par diskuterar med en läkare vilka behandlingsalternativ finns det vid MS?

Det finns ett antal behandlingsalternativ vid MS, och de flesta fungerar genom att bromsa sjukdomens progression. För att du ska få rätt behandling är det viktigt att du pratar med din läkare. Han eller hon kommer att hjälpa dig att hitta den behandling som passar just dig bäst. Som hjälp inför samtalet med din läkare finns här en del information som kan hjälpa dig att förstå vilka sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ (DMT) som finns. 

Lär dig mer om att behandla MS-symtom.

  Sjukdomsmodifierande behandling (DMT) är MS-läkemedel som kan hjälpa dig att nå dina behandlingsmål. När de tas som de ska kan de hejda MS-progressionen genom att bromsa eller förhindra skadorna som MS orsakar i det centrala nervsystemet (CNS) – och inte bara MS-symtomen. Men kom ihåg att behandlingarna har olika effekt hos olika personer och att det därför är viktigt att din läkare följer upp hur de fungerar för just dig.

  Det finns flera saker att tänka på när det gäller DMT-preparat, eftersom de kan skilja sig åt på flera olika sätt. Vilken typ av behandling som passar dig kan bero på vilken form av MS du har, men även hur dit liv ser ut i övrigt. 

  Prata med din läkare om frågor som:

  • Hur bra behandlingen bromsar eller förhindrar skadorna som MS orsakar på hjärnan 
  • Hur och när du behöver ta läkemedlet
  • Behandlingens för- och nackdelar  
  • Hur läkemedlet ska förvaras och förberedas
  • Under hur lång tid du behöver ta läkemedlet
  • Om du behöver genomgå några tester eller följas upp 

  Det finns flera olika sjukdomsmodifierande behandlingar (DMT) tillgängliga för behandling av MS, och de allra flesta är mot skovvis förlöpande MS (RRMS). I tabellen här nedanför listas alla DMT som är godkända i Sverige. Om en behandling har godkänts betyder det att Europeiska läkemedelsmyndigheten har fastställt att läkemedlet fungerar tillräckligt bra och att nyttan överväger riskerna. Din läkare kan berätta mer om vilka av dessa DMT som är lämpliga för dig.1

  Tabellen nedan visar de sjukdomsmodifierande behandlingar (DMT) som i dagsläget är godkända i Sverige. Precis som de flesta läkemedel har DMT mot MS två namn. Handelsnamnet, eller produkt, är det namn som läkemedlet får av det tillverkande läkemedelsföretaget. Det generiska namnet är benämningen på den aktiva substansen i läkemedlet och det är enhetligt och detsamma över hela världen. 

  Produkt

  Generiskt namn

  Dosering

  Aubagio®

  teriflunomide

  14 mg filmdragerade tabletter som tas en gång dagligen2

  Avonex®

  interferon beta-1a

  30 mikrogram/1,0 ml injektionsvätska, lösning som administreras som injektion i en muskel en gång per vecka3

  Betaferon®

  interferon beta-1b

  250 mikrogram/ml, pulver och vätska för injektionsvätska, lösning som administreras som injektion under huden varannan dag4

  Copaxone®

  glatiramer acetate

  20 mg/ml eller 40 mg/ml injektionsvätska, lösning som administreras som injektion under huden en gång dagligen eller tre gånger per vecka5

  Extavia®

  interferon beta-1b

  250 mikrogram/ml, pulver och vätska för injektionsvätska, lösning som administreras som injektion under huden varannan dag6

  Gilenya®

  fingolimod

  0,5 mg hårda kapslar som tas en gång dagligen7

  Lemtrada®

  alemtuzumab

  12 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning som administreras som dropp (infusion) under 2 behandlingskurer med 12 månaders mellanrum och som pågår i 5 respektive 3 dagar8

  Mavenclad®

   

  cladribine

   

  Dosen beror på din vikt och varierar från 40–100 mg (4–10 tabletter) per vecka, men är högst 20 mg per dag. Det ges under 2 behandlingskurer, 1 vecka/behandlingskur, med 12 månaders mellanrum.

  Ocrevus®

  ocrelizumab

  300 mg koncentrat till infusionsvätska som administreras som dropp  (infusion) var 6:e månad10

    Plegridy®

    peginterferon beta-1a

    Dosen rekommenderade dosen av Plegridy är 125 mikrogram som
  injiceras subkutant varannan vecka.11

  Rebif®

  interferon beta-1a

  22 eller 44 mikrogram injektionsvätska, lösning som administreras som injektion under huden tre gånger per vecka12

  Tecfidera®

  dimethyl fumarate

  240 mg hårda depotkapslar som tas två gånger dagligen tillsammans med mat13

  Tysabri®

  natalizumab

  300 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning som administreras som dropp (infusion) en gång per månad13

  1. Europeiska läkemedelsmyndigheten. Riktlinjer för kliniska undersökningar av läkemedel för behandling av multipel skleros. Ändrad mars 2015. Tillgänglig på:
   http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/ document_library/Scientific_guideline/2015/03/WC500185161. pdf. Senast nedladdad: april 2016.
  2. Aubagio information för allmänhet i FASS. Tillgänglig på: 
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20120228000034.  Senast nedladdad oktober 2017.
  3. Avonex information för allmänhet i FASS. Tillgänglig på: 
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20030624000012.   Senast nedladdad oktober 2017.
  4. Betaferon information för allmänhet i FASS. Tillgänglig på: 
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19951130000010. Senast nedladdad oktober 2017.
  5. Copaxone information för allmänhet i FASS. Tillgänglig på: 
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20040312000057 och http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20130606000013  Senast nedladdad oktober 2017. 
  6. Extavia information för allmänhet i FASS. Tillgänglig på:
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20071106000045 . Senast nedladdad oktober 2017.
  7. Gilenya information för allmänhet i FASS. Tillgänglig på: 
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20091229000036.  Senast nedladdad oktober 2017.
  8. Lemtrada information för allmänhet i FASS. Tillgänglig på: 
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20121223000012.  Senast nedladdad oktober 2017.
  9. Mavenclad information för allmänhet i FASS. Tillgänglig på: 
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20160628000012. Senast nedladdad oktober 2017.
  10. Ocrevus information för allmänhet i FASS. Tillgänglig på: 
   https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20160427000077 Senast nedladdad augusti 2019.
  11. Plegridy information för allmänhet i FASS Tillgänglig på: 
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20130718000062.  Senast nedladdad oktober 2017.
  12. Rebif information för allmänhet i FASS. Tillgänglig på: 
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20080701000114 .Senast nedladdad oktober 2017.
  13. Tecfidera information för allmänhet i FASS.Tillgänglig på: 
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20120328000064 . Senast nedladdad oktober 2017.
  14. Tysabri information för allmänhet i FASS. Tillgänglig på: 
   http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20040916001115 . Senast nedladdad oktober 2017.

Relaterat


Håll koll på hjärnan vid MS

Håll koll på hjärnan vid MS

Magnetresonanstomografi (MR) är ett av de mest användbara verktygen för både diagnos och uppföljning av MS. Lär dig mer om MR här.

Olika typer av multipel skleros

Olika typer av MS

Det finns ett antal olika typer av MS. Lär dig mer om de olika typerna här.