MS Fakta


Uppföljning av tankeförmåga och minnesproblem

Uppföljning av tankeförmåga och minnesproblem

Multipel skleros ger inte bara fysiska problem, utan det kan också påverka din kognitiva förmåga. Det innebär att sjukdomen kan påverka din tankeförmåga, din uppmärksamhet, koncentration, problemlösningsförmåga och ditt minne. För att få en fullständig bild av hur bra din behandling fungerar, testar många läkare nu för tiden om du har några kognitiva svårigheter och om de förvärras. 

  Det finns flera olika tester som din läkare kan använda för att mäta din kognition, bland annat sådana som mäter tankeförmågan och minnet. Vissa av dessa tester kan vara lite tidskrävande, så det är inte säkert att din läkare använder samtliga tester. 
  Din läkare kommer att be dig att fylla i frågeformulär eller att utföra olika tester. Med hjälp av resultaten kan läkaren:

  • Förutse risken för att du ska utveckla problem med kognitionen
  • Utvärdera din minnesförmåga, hur snabbt du bearbetar information och din förmåga att utföra enkla beräkningar
  • Mäta de eventuella problem du har med kognitionen (tankeförmågan och minnet)
  • Utvärdera förändringar i din tanke- och minnesförmåga (kognition) över tid och om detta påverkas av behandlingen

  Skalan Expanded Disability Status Scale (EDSS) används vanligtvis för att mäta fysisk funktionsförmåga och du kan läsa mer om det här.
  I dagsläget är det vanligare att läkare fokuserar på rörelseförmågan när EDSS-poängen räknas ut. Men om läkaren ska räkna ut din poäng måste han eller hon dessutom genomföra en neurologisk undersökning för att utvärdera åtta olika funktioner. Under en neurologisk undersökning ställer läkaren frågor om eventuella symtom som du har haft, nu eller tidigare, och han eller hon kommer testa dina reflexer. 
  Var och en av dessa funktioner styrs av vissa delar i det centrala nervsystemet (CNS), och de kallas ibland funktionssystem. Här beskrivs vilka de är och hur de fungerar:

  • Pyramidala systemet, som kontrollerar frivilliga rörelser
  • Lillhjärnan, som kontrollerar koordinationen för rörelser och balans
  • Hjärnstammen, som kontrollerar sinnesintryck och rörelser i ansiktet
  • Sensoriska systemet, som innefattar sinnesuttryck nedanför huvudet
  • Tarmar och urinblåsa
  • Synen
  • Storhjärnan, som styr minnet, koncentrationen och humöret
  • De åtta systemen innefattar alla funktioner som påverkas av MS

  Som du ser är det bara ett av dessa som fokuserar på kognition. Men för att få en fullständig bild över hur din funktionsförmåga utvecklas behöver läkaren ta hänsyn till vart och ett av dessa system, i synnerhet om du drabbas av kognitiva svårigheter.

Relaterat


MS och sjukdomsförloppet

Hur utvecklas skovvis förlöpande MS?

Vid MS angriper kroppens eget immunförsvar celler i det centrala nervsystemet. Sjukdomsförloppet är väldigt individuellt. Här kan du läsa om hur...

När ska man börja behandla MS?

När ska man börja behandla MS?

Det är alltid bra att ligga steget före MS. Läs mer om fördelarna med att påbörja behandling tidigt här.

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Behandlingsmålen är olika för varje person. Lär dig mer om olika saker som man behöver ta hänsyn till här.