MS Fakta


Talet och sväljförmågan

Talet och sväljförmågan

Talproblem
Mellan 40 och 50 % av alla som lever med MS upplever någon gång talsvårigheter. Talsvårigheter kan komma och gå och kan dyka upp under ett 
skov. Förändringarna av talet är ofta lindriga och förhindrar inte människor från att göra sig förstådda. 

Problem med talet kan omfatta: 
talproblem kan innefatta

  • Sluddrigt eller långsammare tal
  • Svag röst 
  • Långa pauser mellan orden
  • Svårigheter att hitta de rätta orden 

    Du kan få remiss till en logoped som kan försöka utreda exakt vad ditt talproblem är. Muskelstelhet kan orsaka talsvårigheter och det kan finnas läkemedel som kan hjälpa dig att hantera dessa symtom. Logopeden kan lära dig flera övningar som kan bidra till att stärka vissa muskler eller förbättra rörelserna i käken, tungan eller läpparna. Du kan också få hjälp med att hitta lättare sätt att säga saker och ting, som att använda kortare fraser. 

    Hantera talproblem

Relaterat


Intima symtom

Intima symtom

Människor kan tycka att vissa MS-symtom är genanta att prata om. Här kan du läsa om problem med blåsan och sexlivet.

Det finns många symtom som är förknippade med MS, men det innebär inte att du kommer att uppleva alla.

Rörlighet och syn

Rörlighet och synproblem kan göra det svårt att förflytta sig, läs om hur man hanterar det här.

Tankeförmåga och känslor

Tankeförmåga och känslor

Lär dig om hur dina känslor och ditt tänkande kan påverkas vid MS och hur du kan hantera det här.