MS Fakta


Håll koll på hjärnan vid MS

Håll koll på hjärnan vid MS

Din läkare kommer att vilja följa hur din MS utvecklas, eftersom det är en viktig faktor för behandlingen av din sjukdom. Att veta om ditt tillstånd är under kontroll, eller försämras, är särskilt viktigt för att kunna avgöra hur bra din behandling fungerar. 

  Det finns flera sätt att följa din MS och hur sjukdomen förändras över tid (eller hur den framskrider) och dessa kan delas upp i två typer:

  • Uppföljning av dina MS-symtom
  • Uppföljning baserad på vad som händer i hjärnan
    

  Vanligtvis använder läkaren en kombination av fynden från dessa uppföljningar för att få en fullständig bild av hur din MS framskrider.

  Att kunna observera vad som händer i hjärnan har blivit mycket enklare sedan man uppfann magnetresonanstomografi (MR), som även kallas magnetkameraundersökning. MR är nu ett av det mest användbara verktygen för att följa utvecklingen av MS-sjukdomen och kunna avgöra hur bra behandlingen fungerar. 

  MR fungerar med hjälp av starka magnetfält och radiovågor som skapar en detaljerad bild av hjärnan och ryggmärgen. 

  Läkaren kan använda dessa bilder för att se storleken på och antalet plack i det centrala nervsystemet. Genom att jämföra nya och gamla MR-bilder kan läkaren se om din MS är stabil eller aktiv samt – vilket är viktigt – om din nuvarande behandling fungerar.

  Du kanske redan har genomgått en MR-undersökning, men om du inte har det är det bra att känna till att en del personer kan uppleva att en MR-undersökning är besvärlig. Här nedanför beskrivs vad du kan förvänta dig.

  Vid en MR-undersökning får du ligga på en brits som förs in i ett stort rör som omges av en cirkulär magnet. På grund av magneten får du inte bära något av metall (smycken, piercing, hörselapparater eller tandproteser, till exempel) under undersökningen. 

  Du kommer också att få frågan om du använder någon form av medicinteknisk produkt som innehåller metall, såsom en pacemaker, en kopparspiral, konstgjorda leder eller om du någon gång har haft en fraktur som reparerats med metallskruvar eller -spikar. Men du behöver inte vara orolig – metall i kroppen behöver inte betyda att du inte kan genomgå en MR-undersökning. Vårdpersonalen kommer att avgöra om du kan genomgå undersökningen och i så fall vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. 

  Före eller under undersökningen kan du få en injektion med en kontrastvätska som gör att eventuella aktiva plack syns på MR-bilden. Den här typen av kontrastvätska innehåller gadolinium. Om du känner dig orolig för injektionen ska du berätta det för din läkare som kan förklara och få dig att känna dig lugnare. 

  Det tar omkring 30 minuter till en timme att ta alla bilder vid undersökningen. Det kan låta som en lång stund, men operatören som sköter skannern kommer att kunna höra dig och tala med dig, så ni kan prata med varandra när som helst. När skannern tar en bild kommer operatören att be dig vara så stilla du kan, för att bilden ska bli så tydlig som möjligt. Om du oroar dig för att du ska känna dig instängd i skannern så ska du berätta det för operatören som kanske kan göra det lättare för dig. 

  Vissa personer som genomgår en MR-undersökning kan tycka att det är mycket obehagligt. Att ligga stilla i ett kallt rum, i ett relativt begränsat utrymme kan upplevas som olustigt. Det kan vara ännu svårare om du är stel och får ont när du ligger stilla i samma position för länge.

  Berätta för personalen om du oroar dig inför din MR, eftersom han eller hon kan underlätta den för dig, till exempel genom att dela upp undersökningen i flera kortare delar. Om du känner dig orolig för MR-undersökningen kan du också prova att göra några avslappningsövningar som gör det lättare. Du kan läsa mer om mindfulness och avslappning här

  En MR-skanner är en stor apparat som ofta ställs i stora rum som kan vara ganska kalla, så du kanske vill ha på dig varma kläder under undersökningen, men kom ihåg att inte bära några kläder med metalldragkedjor eller metallknappar.

  Efter din MR-undersökning kommer din läkare att få bilderna som ni kan diskutera vid nästa besök. Läkaren kommer att titta på bilderna och leta efter olika tecken på skador, exempelvis:

  En MR-undersökning är särskilt viktig eftersom man med hjälp av en sådan kan upptäcka plack som är kopplade till både dina symtom och till eventuella tysta lesioner som kan uppstå även om du mår bra och inte har några symtom eller skov.

  • Uppmärksamhet
  • Koncentration
  • Problemlösning

Relaterat


Läkare förklarar hjärnatrofi för en patient

Hjärnatrofi, vad är det?

Det talas mer och mer om hjärnatrofi, en process som även kallas hjärnvolymförlust. Hur påverkar den, vad är effekten och hur mäter man hjärnatrofi?

Hjärnan med lösa pusselbitar

Öka din hjärnhälsa

Att aktivt försöka bibehålla sin hjärnhälsa är bra för alla. Här listar vi vad du skulle kunna göra för att jobba aktivt med din hjärnhälsa.