Hjärnatrofi, vad är det?

Läkare förklarar hjärnatrofi för en patient

Hjärnatrofi

När vi talar om multipel skleros (MS) talar vi ofta om lesioner och skov, men du kanske även har hört talas om hjärnatrofi. Hjärnatrofi talas det om mer och mer, särskilt av vissa MS-experter. Så vad är det? Och varför pratar vi om det?

Vad är hjärnatrofi?

Hjärnatrofi är en term som används för att beskriva förlusten av hjärnvävnad som uppträder hos alla, som en naturlig del av åldrandet. Denna process kan också kallas hjärnvolymförlust.  Även om det här är en naturlig process kan skador som orsakas av MS göra förloppet snabbare.

Hjärnatrofi

Den här bilden visar hjärnatrofi hos en person med svår MS för visualisering. Graden av hjärnvolymförlust varierar mellan personer som lever med MS

Varför uppträder hjärnatrofi snabbare vid MS?

Anledningen till att hjärnatrofi uppträder i snabbare takt hos personer som lever med MS är inte helt klarlagd, och kan bero på ett antal orsaker. En förklaring är att den inflammation i centrala nervsystemet som orsakas av MS, attackerar myelinet. Myelin är en skyddande beläggning som omsluter nervcellerna och när denna skadas blir cellerna mer sårbara för ytterligare skador från immunsystemet. Denna skada på hjärnvävnad ses som lesioner på magnetkameraundersökning, men kan också leda till vävnadsförlust som kan bidra till övergripande hjärnatrofi. 

Vad kan hjärnatrofi leda till?

I allt högre grad visar forskning att hjärnatrofi spelar en viktig roll vid MS. Det är något som har observerats från de tidigaste stadierna av MS och fortsätter under hela sjukdomsförloppet. Ett antal studier har visat att ökad hjärnatrofi är kopplad till utvecklingen av ett antal MS-symtom, såsom försämrad kognitiv förmåga och ökad fysisk funktionsnedsättning, och är dessutom associerad med en minskning av livskvaliteten.

Det har också visats att hjärnatrofi som uppträder tidigt hos människor som lever med MS kan vara en indikator på hur eventuella funktionshinder kan utvecklas senare under sjukdomsförloppet.

Hur mäts hjärnatrofi?

Att få en exakt mätning av hjärnatrofi på individnivå är komplicerat och kräver specifik teknik och avancerad analys. På grund av detta är det förmodligen inte mätningar av hjärnatrofi som din läkare kommer att använda vid bedömningen av din MS, utan detta används istället framförallt på gruppnivå i studier där man försöker förstå mer om själva sjukdomen eller i studier där man utvärderar effekten av läkemedel.

När hjärnatrofi mäts görs detta med hjälp av en så kallad magnetkameraundersökning (MRI). MRI är en teknik som använder magnetfält och radiovågor för att skapa bilder av hjärnan. Det är en teknik som kan ha använts av din läkare för att upptäcka förekomsten av lesioner som uppträder som ljusa fläckar på skanningen. 

När MRI används för att mäta hjärnatrofi används olika metoder som kan beräkna storleken på olika delar av hjärnan och hur hjärnans storlek förändras över tiden.

Vad kan man göra för att minska utvecklingen av hjärnatrofi?

Hjärnatrofi kan vara något att överväga när du diskuterar dina behandlingsalternativ med din läkare eller MS-sjuksköterska. Ett antal sjukdomsmodifierande behandlingar (DMT) har visat sig minska utvecklingen av hjärnatrofi hos patienter med MS. Du kan lära dig mer om DMTs roll vid behandling av MS

 

Vad tyckte du om innehållet på den här sidan?