MS Fakta


Multipel skleros – en översikt

Två kvinnor framför en dator diskuterar multipel skleros.

Omkring 2,5 miljoner människor runt om i världen har multipel skleros, i Sverige lever 20 000 med sjukdomen. Eftersom MS påverkar olika personer på olika sätt så går det inte att säga säkert hur just du kommer att påverkas. Men vi vet att MS är en neurologisk sjukdom som skadar cellerna i det centrala nervsystemet (CNS), det vill säga hjärnan och ryggmärgen. 

CNS är kroppens kontrollsystem. Det styr det mesta i kroppen, från andningen till minnet. Cellerna i CNS som gör detta möjligt kallas för neuroner (eller nervceller).

  Det här är en kort sammanfattning av vad som händer i hjärnan vid MS. Mer ingående information finns i faktarutorna här nedanför. 

  • MS orsakar skador i det centrala nervsystemet (CNS) som gör att nervsignalerna går långsammare än normalt.
  • Det centrala nervsystemet kontrollerar det mesta i kroppen, så personer som har MS kan uppleva en rad olika symtom.
  • Några vanliga symtom är balansstörning, synbesvär, extrem trötthet och känselrubbningar, men det är bara några få exempel.

  Kroppens immunsystem hjälper normalt till att bekämpa bakterier, virus och andra främmande ämnen som tar sig in i kroppen. Orsaken är ännu inte klarlagd, men MS leder till att immunsystemet börjar bete sig annorlunda. Vid MS attackerar delar av immunsystemet de egna friska cellerna i CNS, helt utan anledning.

  Det är den här reaktionen som skadar fettskidan, myelinet, som omger nervcellerna.

  Myelinskidorna gör att signalerna transporteras mellan nervcellerna. Det här smarta meddelandesystemet ansvarar för varenda rörelse, vartenda sinnesintryck och varje minne och tanke du någonsin haft.

  Men, när MS orsakat skador på myelinskidan, transporteras nervsignalerna långsammare – lite på samma sätt som när isoleringen tagits bort från en elektrisk kabel. Skadorna påverkar alla de viktiga meddelanden (eller impulsöverföringar) som talar om för resten av kroppen vad den ska göra.

  När myelinet runt nerven helt har försvunnit kan signalen stanna av helt och hållet. Det innebär att det kan uppstå störningar och avbrott i impulsöverföringarna mellan hjärnan och resten av kroppen, vilket så småningom leder till de olika symtomen vid MS. Det är också därför som MS-symtomen är så oförutsägbara, eftersom det inte alls går att förutse vilka impulsöverföringar som kommer att påverkas.

  Områden i CNS där myelinet är skadat eller har försvunnit kallas lesioner eller plack. Beroende på var placken sitter kan du drabbas av olika symtom. Plack i till exempel synnerven kan ge synbesvär, medan andra plack inte ger några symtom alls på ganska lång tid. Dessa kallas tysta lesioner och det är bara med en särskild teknik som kallas magnetresonanstomografi (MR), vanligen kallad magnetkameraundersökning, som de kan upptäckas i det centrala nervsystemet. 

  Klicka här för att få veta mer om MR

  Eftersom det centrala nervsystemet kontrollerar det mesta i kroppen, kan personer som har MS drabbas av en rad olika symtom. Tänk på att alla personer med MS är olika och får olika symtom. Därför är det mycket osannolikt att en och samma person drabbas av alla de symtom som beskrivs här nedanför.

  Några av symtomen är fysiska symtom såsom:

  Svårighet med att tänka, minnas och planera (grupperas ibland som kognitiva problem) är också vanliga hos personer som har MS. Några andra områden som kan påverkas är:

  Introduction to cognitive problems
  • Uppmärksamhet
  • Koncentration
  • Problemlösning
  1. Information om MS: www.1177.se
  2. www.neuro.se

Relaterat