Ordlista

Ordlista - bilden föreställer ett antal böcker i en bokhylla

 Ordlista ·  Tips och verktyg

  Ihållande oro för stora eller mindre problem som gör att du har svårt att koncentrera dig på vardagen på jobbet eller i skolan eller får svårt att sova. Oro kan störa relationer och göra att man inte kan njuta av livet, men det går oftast att hantera med livsstilsförändringar, samtal och/eller läkemedelsbehandling.1

  Kvarstående under lång tid eller ständigt återkommande. Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom. Andra exempel på kroniska sjukdomar är hjärtkärlsjukdom och diabetes.2

  Medveten närvaro. Ett mentalt tillstånd med total koncentration på det som händer i ögonblicket, vad du gör, kroppens läge i förhållande till omgivningen. Tanken är att man genom att vara medvetet närvarande ska kunna slappna av och inte distraheras lika lätt av tvångsmässiga tankar eller oro.3 

  En kronisk autoimmun sjukdom som påverkar centrala nervsystemet. Vid multipel skleros uppstår en inflammation som angriper myelinet och stoppar och/eller fördröjer informationsöverföringen mellan nerverna.4

  Det skyddande skiktet runt nervfibrerna i centrala nervsystemet (CNS). Vid MS angriper immunsystemet av misstag myelinet så att en inflammation uppstår.5

  Näringsämnen är en övergripande term för alla komponenter i mat som kroppen behöver för att överleva och växa. Exempel på näringsämnen är kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer, mineraler och vatten.6 

  Benämning på en händelse när nya symtom på MS uppträder, eller när gamla symtom kommer tillbaka till samma eller en ny del av kroppen under 24 timmar eller mer. Skov kallas också återfall, recidiv, attacker, anfall, försämring, akuta episoder eller kliniska händelser.

  1. Oro. Finns på: https://www.mstrust.org.uk/a-z/anxiety. Senaste åtkomst: oktober 2017 
  2. En förklaring av kroniska tillstånd. Finns på: https://www.health-on-line.co.uk/media/54784/chronic-conditions-explained.pdf. Senast läst: oktober 2017   
  3. Mindfulness. Finns på: https://www.mstrust.org.uk/a-z/mindfulness. Senast läst: oktober 2017
  4. Om MS. Finns på: https://www.mssociety.org.uk/what-is-ms/information-about-ms/about-ms. Senast läst: oktober 2017 
  5. Myelin. Finns på: https://www.mstrust.org.uk/a-z/nerve-damage-caused-ms#myelin.Senast läst: oktober 2017
  6. Näringsämnen i mat. Finns på: https://healthy-kids.com.au/food-nutrition/nutrients-in-food/. Senast läst: oktober 2017