Löpande uppföljning av MS

Löpande uppföljning av MS

För att din läkare ska kunna ge dig bäst möjliga behandling, behöver han eller hon noga följa hur din MS utvecklas. Dels följs dina fysiska symtom upp, dels undersöker man vad som händer i hjärnan. Hjärnans aktivitet observeras med magnetkameraundersökningar (MR). Dina fysiska symtom följs upp för att bland annat avgöra om det är dags att sätta in någon ny behandling. Det kan till exempel vara ett läkemedel som bromsar MS-progressionen eller som behandlar dina symtom. 

Multipel skleros ger inte bara fysiska problem; den kan också påverka din tankeförmåga, uppmärksamhet, koncentration, problemlösningsförmåga och ditt minne. För att få en fullständig bild av hur bra din behandling fungerar, testar många läkare om du har några kognitiva svårigheter och om de blir värre.