MS Fakta


Löpande uppföljning av MS

Löpande uppföljning av MS

För att din läkare ska kunna ge dig bäst möjliga behandling, behöver han eller hon noga följa hur din MS utvecklas. Dels följs dina fysiska symtom upp, dels undersöker man vad som händer i hjärnan. Hjärnans aktivitet observeras med magnetkameraundersökningar (MR). Dina fysiska symtom följs upp för att bland annat avgöra om det är dags att sätta in någon ny behandling. Det kan till exempel vara ett läkemedel som bromsar MS-progressionen eller som behandlar dina symtom. 

Multipel skleros ger inte bara fysiska problem; den kan också påverka din tankeförmåga, uppmärksamhet, koncentration, problemlösningsförmåga och ditt minne. För att få en fullständig bild av hur bra din behandling fungerar, testar många läkare om du har några kognitiva svårigheter och om de blir värre.

Relaterat


Håll koll på hjärnan vid MS

Håll koll på hjärnan vid MS

Magnetresonanstomografi (MR) är ett av de mest användbara verktygen för både diagnos och uppföljning av MS. Lär dig mer om MR här.

Kvinna på gatan ståendes med en cykel

Uppföljning av fysiska MS-symtom

Det finns flera olika sätt att övervaka följa upp dina fysiska symtom. Lär dig mer om de olika sätten här.

Uppföljning av tankeförmåga och minnesproblem

Uppföljning av tankeförmåga och minnesproblem

Det kan vara svårt att följa upp tankeförmågan och minnet (kognition). Här kan du lära dig om de olika metoder som kan användas.