MS Fakta


När ska man börja behandla MS?

När ska man börja behandla MS?

Din MS kan vara aktiv även om du mår bra, vilket innebär att skador kan ackumuleras men börjar påverka ditt liv först i ett senare skede. Forskningen tyder på att behandling så snart som möjligt efter diagnosen kan bidra till att förhindra permanenta skador och minska den inverkan MS kan ha senare i livet. Så kom ihåg att diskutera med din läkare vilka alternativ du har, och vad som är bäst för dig. 

  Det finns ett antal saker du kan tänka på när det gäller behandling. Här beskrivs de främsta anledningarna till varför det är bäst att starta behandlingen så snart du har fått diagnosen:

  • Skador på hjärnan kan uppkomma i ett tidigt skede av MS, innan du börjar få symtom
  • Om man väntar med behandling tills symtomen förvärras finns risk att utveckla mer permanenta skador
    

  Kom ihåg att prata med din läkare om du har några frågor om behandlingen. 

  MS-relaterade skador i det centrala nervsystemet uppstår tidigt under sjukdomsförloppet och fortsätter att ackumuleras, ibland utan att du märker det. Dessa tidiga förändringar, såsom hjärncellskada, hjärnatrofi (d v s volymförlust) och utveckling av plack är viktiga eftersom de har kopplats till:

  • Kronisk funktionsnedsättning
  • Sexuella svårigheter (såsom förlorad sexlust)
  • Begränsningar på grund av sämre fysisk och känslomässig hälsa. Några exempel är svårigheter att gå, synproblem, ångest och depression, och du hittar fler här 
  • Problem med den psykiska hälsan, såsom depression och ångest

  Ju snabbare du får reda på att du har MS, desto tidigare kan du göra något åt den – precis som med alla andra sjukdomar. Och för personer med skovvis förlöpande former av MS visar forskningen att tidig behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel (DMT) ger större chans till bättre symtomreducering och bromsning av den skada som orsakas av MS, jämfört med en senare behandlingsstart.  Om behandling med DMT påbörjas nära inpå diagnosen, kan det begränsa skadorna som uppstår tidigt under sjukdomsförloppet och därigenom bidra till att fördröja sjukdomens inverkan på din långsiktiga fysiska, känslomässiga och psykiska hälsa.

  Detta är också viktigt att tänka på för personer som bara drabbats av ett enda skov med MS-symtom. I dessa fall kan en DMT förlänga tiden fram till ett andra skov samt begränsa skadan och bromsa hjärnatrofin.

Relaterat


Är MS-sjukdomen alltid aktiv?

Är MS-sjukdomen alltid aktiv?

MS kan orsaka skador på hjärnan utan att ge upphov till märkbara symtom. Läs mer här.

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Behandlingsmålen är olika för varje person. Lär dig mer om olika saker som man behöver ta hänsyn till här.

MS och sjukdomsförloppet

Hur utvecklas skovvis förlöpande MS?

Vid MS angriper kroppens eget immunförsvar celler i det centrala nervsystemet. Sjukdomsförloppet är väldigt individuellt. Här kan du läsa om hur...