Behandlingsalternativ vid MS

Behandlingsalternativ vid MS

Hur man som individ drabbas av MS varierar mycket. Detsamma gäller vad varje person vill ha ut av sin behandling. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, som vilken typ av MS du har, dina symtom, hur svåra de är och hur ofta du drabbas av dem. Din livsstil och dina personliga mål påverkar också vilken behandling som passar dig bäst.

Behandlingen kan delas upp i två målsättningar:

Att förhindra MS-progression. Det är det mer långsiktiga målet, eftersom det inte ger någon omedelbar effekt. Men att förhindra eller bromsa MS-progression idag kan innebära att du drabbas av färre symtom i framtiden.

Symtombehandling, d v s det som hjälper dig att få daglig kontroll över din MS eller när du har ett skov, men som inte förhindrar ytterligare skador i CNS och som inte heller påverkar hur din MS förändras över tid.

Här finns en tabell med de sjukdomsmodifierande behandlingar som är godkända i Sverige.