Vad är MS?

Vad är MS?

Man kan både förundras och frustreras över hur små inflammationer i vårt centrala nervsystem (CNS, alltså hjärnan och ryggmärgen) kan påverka kroppens funktioner så mycket som vid MS. Vad är det egentligen som händer i kroppen och varför kan man inte bota sjukdomen? Och varför drabbar MS nästan bara unga människor och hur kommer det sig att sjukdomen är vanligare på våra nordliga breddgrader än längre söderut? 

Många frågor är fortfarande obesvarade. Men idag vet vi att många människor med MS har en aktiv fritid, jobbar och har hög livskvalitet under lång tid, trots att MS tidvis kan ge begränsande symtom. Det finns också många läkemedelsbehandlingar som syftar till att bromsa upp eller helt stoppa sjukdomsförloppet.

Här kan du läsa och förstå mer om MS - en av våra vanligaste neurologiska sjukdomar.