MS Fakta


Ordlista

Ordlista

Många medicinska termer kan göra att information om MS eller andra sjukdomar ibland kan vara svår att ta till sig. Vi har skapat en ordlista som kan hjälpa dig att få en mer begriplig och konkret bild av MS och vilka vägval för behandling som finns.