Hur förändras MS över tid?

Hur förändras MS över tid?

MS utvecklas helt olika från individ till individ; vissa har bara lindriga symtom, medan andra påverkas mer och kanske snabbare. Under de tidiga skedena av MS kan det uppstå skador på det centrala nervsystemet i hjärnan. De kanske inte ens märks, men över tid ackumuleras de, och det är då de kan leda till nedsatt funktionsförmåga. 

När MS orsakar skador på det centrala nervsystemet säger man ibland att sjukdomen är "aktiv".  Din MS kan alltså vara aktiv även om du mår bra, vilket betyder att skador kan ackumuleras och börja påverka ditt liv först långt senare. Många forskare menar att om man sätter in behandling tidigt efter diagnos, så kan det bidra till att förhindra permanenta skador och minska sjukdomens påverkan senare i livet.