Om MS för Anhöriga

MS för anhöriga

Här kan du som anhörig till någon med MS hitta information som riktar sig specifikt till dig. Då även du har MS nära dig varje dag, är det också ofta du som är den primära vårdgivaren till
den MS-drabbade.

MAT-SE-2300883, v03, 26 Dec 2023

Relaterat