Prata med barn om MS

Mamma pratar med sin dotter

Om det finns barn i familjen är det ett gemensamt ansvar att berätta om den nya situationen med MS i familjen. Här kan du läsa om hur du går tillväga med barn i ett hem med MS.

Om ni redan har barn när din partner diagnostiseras med multipel skleros (MS) är det viktigt att involvera barnen så tidigt i processen som möjligt. Om ni väljer att hålla diagnosen hemlig blir barnen bara ännu mer oroliga och osäkra över situationen. När du pratar om MS, försök att se det ur barnens perspektiv också. Det är viktigt att se till att det finns gott om tid att komma hela vägen runt och få alla frågor som barnen kan ha besvarat. I den här situationen är det bra att ha bekantat sig med sjukdomen i förväg så att du kan svara på det mesta. Försök att svara kort och tydligt så att barnen inte drunknar i information om sjukdomen.

Klargöra missförstånd

Hur man förklarar den nya familjesituationen för barnen beror också på deras ålder. Särskilt små barn blir lättskrämda och kan tro att MS är en akut livshotande sjukdom, eller att ens förälder nu dör. Eller så kan de tro att de nu får MS om de tror att alla sjukdomar är smittsamma eller ärftliga. Börja med att reda ut eventuella missuppfattningar, och försök att förklara för barnen vad sjukdomen kan innebära för den sjuke.

Gör det klart för barnen att den sjuke föräldern behöver vila och att vissa saker kanske inte är lika lätta som förut. Barn kan reagera med sorg och ilska när de upplever att en förälder inte beter sig som vanligt och att det sker förändringar på grund av sjukdomen. Därför bör sjukdomen inte vara i centrum – försök istället att fortsätta familjelivet precis som vanligt. Barn kan också utveckla skuldkänslor och tro att sjukdomen är deras fel. Det är viktigt att omedelbart ta itu med skuldkänslor och förklara sjukdomen i tydliga och lättbegripliga meningar.

Äldre barn och ungdomar kan ibland ta över föräldrarollen för den drabbade föräldern, men var försiktiga så att ni inte överbelastar barn och ungdomar med uppgifter eller vuxenbekymmer och frustrationer.

Det är viktigt att fortsätta planera gemensamma aktiviteter och utflykter med barnen för att ge dem en känsla av normalitet och visa att ni fortsätter att visa dem omsorg och kärlek. Kopplingen till barnen blir starkare när hela familjen delar erfarenheter med varandra.

MAT-SE-2300883, v03, 26 Dec 2023

Relaterat


Kvinna som skriver om att få diagnosen MS

De första 5 fakta du behöver känna till om MS

Det kan vara en stor omställning att få diagnosen MS. Vi har bett andra som har MS att beskriva hur de klarade den första fasen i sitt liv med MS.

När ska man börja behandla MS?

När ska man börja behandla MS?

Det är alltid bra att ligga steget före MS. Läs mer om fördelarna med att påbörja behandling tidigt här.

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Behandlingsmålen är olika för varje person. Lär dig mer om olika saker som man behöver ta hänsyn till här.