Vara närvarande

Par på bänk

Som närstående eller partner spelar du en mycket viktig roll under den första perioden efter diagnos – men ibland räcker det att du bara är närvarande.

Multipel skleros är en livslång kronisk diagnos för den som fått diagnosen – och det gäller även den MS-sjukes anhöriga. Det är ganska vanligt att den nya situationen bara behöver smältas av alla som är nära involverade innan man ens är redo att acceptera situationen. Denna process tar tid.

Som anhörig spelar du en mycket viktig roll i denna fas. Du kanske till exempel vill försöka stödja din partner helt enkelt genom att vara närvarande. Stöd kan också handla om att till exempel vara tillgänglig och uppmuntrande och försöka visa att hen inte är ensam och att man delar samma oro och rädsla inför framtiden. En bra dialog är en bra utgångspunkt för att lösa de problem som kommer i samband med en MS-diagnos.

Det är en balansfråga

Särskilt i början, direkt efter diagnos, kan det vara svårt att tillgodose allas behov av familjenärvaro. Försök dock att inte avskärma dig för mycket från den MS-drabbade, eller överväldiga hen med oro och omtanke. Det är en balans; försök att ge varandra det utrymme var och en av er behöver under den här tiden. Om möjligt är det en bra idé att MS-patienten fortsätter att utöva sina fritidsaktiviteter och intressen så mycket som möjligt och träffa sina vänner - och du bör göra detsamma själv.

Det enklaste är att fråga

Kom ihåg att säga att det också är okej om de inte är redo att prata om det. Låt dem veta att du är där när personen är redo att prata om det.

MAT-SE-2300883, v03, 26 Dec 2023

Relaterat


Familj ut i naturen på prommenad

Att kommunicera om MS

Joao berättar här om hur han berättade för sin familj om sin MS-diagnos och varför han tycker att det är viktigt att få kontakt med MS-samhället...

Sofia Norgren stretchar i en trappa

MS-Fatigue - ett osynligt handikapp

Ett av mina tips är att se till att fylla på batteriet innan man ska göra ett uttag.

Uppföljning av tankeförmåga och minnesproblem

Uppföljning av tankeförmåga och minnesproblem

Det kan vara svårt att följa upp tankeförmågan och minnet (kognition). Här kan du lära dig om de olika metoder som kan användas.