Två Osynliga MS-symptom

Två osynliga MS-symptom

Här kan du läsa om två "osynliga" eller dolda MS-symptom som anhöriga har stor nytta av att veta mer om; nämligen MS-trötthet (fatigue) och kognitiva symptom.

Multipel skleros kan visa sig på många olika sätt, och det varierar mycket vilka symptom som är mest framträdande hos en enskild MS patient. För många patienters anhöriga är det inte nödvändigtvis de fysiska symptomen som orsakar de största utmaningarna, utan även de "osynliga" symptomen – de man kanske inte tänker på i vardagen när allt går så fort.

Trötthet

MS-trötthet kallas just det för att skilja den från den vanliga trötthet eller utmattning som friska människor också känner då och då.
Flera studier har visat att många med MS lider av svår trötthet (fatigue), och patienter rapporterar att trötthet är ett av de svåraste symptomen att hantera med släktingar och vänner, just för att det är ett osynligt symptom.
MS-trötthet kan bäst beskrivas som en överväldigande känsla av utmattande trötthet, brist på energi eller känsla av mental utmattning - och allt du vill är att vila. MS-trötthet är så överväldigande och genomgripande att det för de flesta patienter inte är fysiskt möjligt att Copy for the page MS guiden - Min närstående har insjuknat i MS – vad är min roll? övervinna tröttheten utan vila. Till skillnad från allmän trötthet beror MS-trötthet inte nödvändigtvis på någon fysisk aktivitet - vissa personer med MS kan uppleva trötthet redan från morgonen, även efter 10 timmars sömn.
Som släkting eller vän till en MS-drabbad kan det också ofta upplevas som frustrerande när hen lider av MS-trötthet och inte bara "kan ta sig samman" eller måste vila mitt på dagen. Lyckligtvis finns det olika sätt att hantera MS-tröttheten och försöka lindra problemet. Du kan till exempel försöka planera dagarna så att det finns tid för vila, eller så kan du hjälpa till att hushålla med energi.

Kognitiva Symptom

Kognitiva symptom är andra MS-symptom som berör hjärnfunktioner såsom uppmärksamhet, minne, logiskt tänkande, problemlösning och språkkunskap.

Många med multipel skleros upplever en eller flera former av kognitiva symptom1. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om en person med MS upplever problem inom ett visst område av kognitiv funktion, såsom minnesproblem, kan andra områden fungera precis lika bra som tidigare. De kognitiva utmaningarna beror på att skleros kan göra det svårare för nervimpulser att nå fram.

Som anhörig till den MS-drabbade kan du till exempel hjälpa hen att leva med de kognitiva symptomen genom att komma ihåg följande råd:
• Fokusera på en sak i taget och dela upp sammansatta aktiviteter
• Begränsa buller – omgivningsbuller tar uppmärksamhet och kan göra det svårare att koncentrera sig på annat
• Försök att hålla ordning. Om miljön är rörig tar det uppmärksamheten från det du försöker fokusera på, och det kräver också kognitiva färdigheter för att få en överblick så att du kan hitta det du behöver
• Hjälp med översikt. Till exempel kan en delad kalender vara en bra lösning för att hålla reda på familjens aktiviteter
• Avsätt tid för att prata ordentligt. Stäng av radion, stäng av ljudet på telefonen och sitt mittemot varandra när ni behöver prata
• Ha tålamod; Minnesproblem betyder inte att du inte kan lära dig nya saker - det betyder bara att det tar lite längre tid. Så ha tålamod!

MAT-SE-2300883, v03, 26 Dec 2023

Relaterat