Följ med till MS-kliniken

läkare och patient

Det är en bra idé att erbjuda sig att följa med till MS-kliniken som partner- både som stöd för den MS-drabbade, men också för din egen skull.

Särskilt i början kan det vara en bra idé för dig som partner att gå på konsultationerna med neurologen, förutsatt att din anhörige med MS vill det, naturligtvis.

Som anhörig är detta ett bra tillfälle att ställa frågor till MS-sköterskan och neurologen. Kanske finns det andra saker du har frågor om eller som du undrar över. Det är viktigt att få svar på de frågor som gör dig osäker så att du bättre kan förstå symptomen och deras konsekvenser.

Två personer minns bättre än en!

Tänk på att det också är ok att säga nej som anhörig om du inte kan gå till MS-mottagningen under en period. MS-patienten kan då ta med en förälder eller en nära vän istället

Inför läkarbesöket

Det är en bra idé att förbereda sig för besök på MS-kliniken tillsammans med din partner. Skriv gärna en lista med frågor som du vill ha svar på. Det kan också vara en bra idé att skriva ner svaren under konsultationen så att du kan läsa igenom neurologens och MSsjuksköterskans svar igen när du har kommit hem.

Besöken hos neurologen kan också ge lite objektiv information om MS och sjukdomsprogressionen, så att man bättre kan planera det fortsatta gemensamma livet med MS.

MAT-SE-2300883, v03, 26 Dec 2023

Relaterat


Kvinna som skriver om att få diagnosen MS

De första 5 fakta du behöver känna till om MS

Det kan vara en stor omställning att få diagnosen MS. Vi har bett andra som har MS att beskriva hur de klarade den första fasen i sitt liv med MS.

När ska man börja behandla MS?

När ska man börja behandla MS?

Det är alltid bra att ligga steget före MS. Läs mer om fördelarna med att påbörja behandling tidigt här.

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Behandlingsmålen är olika för varje person. Lär dig mer om olika saker som man behöver ta hänsyn till här.