Få vardagen att fungera med MS

Person med en pad i handen

Här kan du läsa om hur man får vardagen att fungera igen som ett par efter att chocken av MS-diagnosen har lagt sig.

Det är mycket vanligt att både personen med MS och deras partner går in i en period av likgiltighet och förnekelse efter att chocken över diagnosen har avtagit. Detta kan ofta ske under perioder då de MS-relaterade symptomen är relativt lindriga eller när den MSdrabbade är helt symptomfri. Multipel skleros och dess påverkan på vardagen bör dock alltid finnas i åtanke när man planerar för framtiden, till exempel när man flyttar eller börjar ett nytt jobb.

MS ska inte stå i centrum

Även om MS inte bör stå i centrum och permanent överskugga allt annat i livet, är det viktigt att ha sjukdomen i åtanke och införliva den i den i vardagen. Du kanske vill försöka uppmuntra personen med MS att leva ett så normalt liv som möjligt och försöka hålla ämnet "MS" på en acceptabel nivå i familjelivet.

Dela upp uppgifter

Skriv vid behov en lista med alla dagliga uppgifter och kom överens om vem som kan ta hand om vad och vilka uppgifter som personen med MS kanske inte längre kan ta hand om. Det är viktigt att ni båda gör en öppen, ärlig och realistisk bedömning. Som nära anhörig måste du vara ärlig mot dig själv om hur många och vilka uppgifter du klarar av att ta dig an utan att bli överbelastad. Du måste respektera dina egna gränser och kommunicera dem tydligt till din partner. Du måste också vara realistisk om dina egna bekymmer och begränsningar och söka hjälp och stöd när det behövs.

MAT-SE-2300883, v03, 26 Dec 2023

Relaterat


Kvinna som skriver om att få diagnosen MS

De första 5 fakta du behöver känna till om MS

Det kan vara en stor omställning att få diagnosen MS. Vi har bett andra som har MS att beskriva hur de klarade den första fasen i sitt liv med MS.

När ska man börja behandla MS?

När ska man börja behandla MS?

Det är alltid bra att ligga steget före MS. Läs mer om fördelarna med att påbörja behandling tidigt här.

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Behandlingsmålen är olika för varje person. Lär dig mer om olika saker som man behöver ta hänsyn till här.