MS och sexualitet

par som håller handen

MS kan påverka sexlivet, både fysiskt och mentalt. Här kan du som partner till någon med MS läsa om hur du kan förhålla dig till den nya situationen.

Problem med sexlivet kan förekomma hos vem som helst, men bara att få diagnosen multipel skleros (MS) kan ofta leda till en förändring i attityd gentemot sin egen kropp och kan också leda till sämre självkänsla.

Därför kan det ibland vara psykologiska, snarare än fysiska skäl, såsom skamkänslor eller rädsla för att inte räcka till, som kan leda till sexuella problem i förhållanden där en partner har MS.

Vissa MS-lesioner i nervsystemet kan dock påverka den fysiska känslan i könsorganen och känslan av sexuell upphetsning i hjärnan. Av fysiska skäl, bör ni tillsammans prata med neurologen eller MS-sjuksköterskan om problemet. MS-kliniken kan hänvisa er till en gynekolog eller en urolog för att hjälpa er ta itu problemet. Det finns många effektiva läkemedel och hjälpmedel för att behandla "MS-relaterad sexuell dysfunktion", som sexuella problem formellt kallas.

Även om de dagliga bekymmer som är förknippade med MS kan vara en påfrestning för ett förhållande i sig, bör man inte hålla tillbaka från att prata om sexlivet. Det kan ge bra resultat om du pratar med din partner om sexuella bekymmer utan press. Som partner kan du anstränga dig för att skapa en god atmosfär och ge dig själv gott om tid för denna konversation. Kanske kan du börja med att dela dina egna känslor utan att involvera din MSdrabbade partner.

Lyssna på den andra partnern. Det är viktigt att yttra och erkänna varandras önskemål, men det måste också finnas plats för båda parter. Om ert sexliv har åsidosatts så länge att ni inte kan hitta tillbaka tillsammans, kan det vara en bra idé att söka professionell hjälp, till exempel en sexolog eller en parterapeut.

Det är viktigt att kunna prata öppet och konstruktivt med varandra, och det gäller många aspekter av samlevnad: rädsla för framtiden, vardagliga uppgifter och roller, överarbete, hantering av barn, sexualitet etc. Bristande kommunikation kan leda till frustration och utanförskap. Parterna kan lättare förstå och stödja varandra om de vet hur var och en av dem känner.

MAT-SE-2300883, v03, 26 Dec 2023

Relaterat


Sex, intimitet och MS

Sex, intimitet och MS

För många människor är sex och intima relationer en viktig del av livet. Men sexuell dysfunktion är vanligt för personer som lever med MS, och även om...

Talet och sväljförmågan

Talet och sväljförmågan

Ta reda på hur MS kan påverka talet och hur man hanterar dessa symtom

Fatigue eller trötthet. Kvinna sitter med ryggen mot en vägg.

Trötthet - fatigue

Ordet ”trötthet” betyder olika saker för olika människor. Var och en av oss – oavsett om vi har MS eller inte – är trötta ibland. De fysiska och...