Kort introduktion om MS - som närstående till någon med MS

Kort introduktion om MS

MS (multipel skleros) är en neurologisk sjukdom som påverkar och skadar cellerna i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Idag lever omkring 20,000 människor med MS i Sverige.
 

För att förstå sjukdomen och vad som händer i kroppen hos en person med multipel skleros är det viktigt att veta lite mer om MS generellt. Först och främst är det viktigt att komma ihåg att MS uppstår och utvecklas väldigt olika från person till person, därför kan man inte förutsäga sjukdomsförloppet och konsekvenserna för individen. Därför kallas MS ibland Sjukdomen med 1000 ansikten.

• Det kan vara en bra idé att läsa mer om symptomen, sjukdomens olika förlopp och vilka behandlingsalternativ som finns.
• Det kan också vara en bra idé att som anhörig följa med till MS-kliniken och prata med neurologen eller MS-sköterskan.

Slutligen är det en bra idé att bekanta dig med behandlingsalternativen - MS kan inte botas, men det finns mediciner som kan ha en positiv inverkan på MS-förloppet. Det finns också mediciner som kan lindra symptomen som orsakas av sjukdomen.

Hantering av negativa känslor

En MS-diagnos kan ibland utlösa många starka känslor, både hos den drabbade och dennes anhöriga. Direkt efter bekräftad diagnos kan alla beröra uppleva att de befinner sig i ett chocktillstånd. Därefter kan denna chock ersättas av förtvivlan och ilska då allt plötsligt kretsar runt MS-diagnosen.


Därför är det viktigt att öppna upp och sätta ord på sina känslor. Försök att prata öppet med den MS-drabbade och förklara att du som anhörig har många av samma känslor som den denne. Endast genom att samarbeta kan ni ha en öppen dialog och bearbeta de negativa känslorna.


Som med andra allvarliga livsförändringar kan den med MS gå igenom ett antal faser efter diagnosen, såsom chock och förnekelsefasen. Som anhörig är det bra om du är medveten om dessa faser eftersom det ökar din förståelse av MS-patientens reaktionsmönster.

MAT-SE-2300883, v03, 26 Dec 2023

Relaterat