Hjälp med behandling

Hander

Det är viktigt att stödja din MS-berörda partner i att följa den behandling som överenskommits med neurologen, även om sjukdomen är under kontroll.

Även om multipel skleros (MS) inte kan botas, finns det flera behandlingsalternativ som bromsar utvecklingen av återfallande MS och kan ha en positiv effekt på MS-förloppet. Med forskningen erbjuds patienter nya och bättre behandlingsalternativ.

När diagnosen har ställts väljer neurologen och patienten en lämplig behandling, och det är avgörande för behandlingsresultatet att medicinen tas som neurologen har sagt. Endast på detta sätt kommer läkemedlet att kunna hjälpa på bästa möjliga sätt och bromsa MS-utvecklingen.

Nyckeln till ett bra behandlingsresultat

Att följa neurologens instruktioner i samband med behandlingen är alltså nyckeln till att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. Som närstående kan du spela en avgörande roll i detta, till exempel genom att göra klart för din partner att det kan påverka sjukdomsutvecklingen negativt om hen inte följer behandlingen.

Även när MS-patienten känner för att ge upp eller är besviken att läkemedlet initialt inte har önskad effekt, utan tvärtom ett antal oönskade biverkningar, är det viktigt att stödja och uppmuntra fortsatt medicinsk behandling. Du kan påminna denne om den långsiktiga effekten och livskvaliteten du bara får genom att fortsätta med den behandling som ordinerats av neurologen.

I andra änden av skalan kan det vara så att den MS-drabbade upplever en period där sjukdomen inte förvärras och det inte finns några återfall eller symptom. Här är det kanske naturligt att fråga om medicinen alls behövs längre? Det är dock viktigt att inse att MS är en kronisk sjukdom som kräver långvarig behandling som inte bör stoppas utan neurologens samtycke.

MAT-SE-2300883, v03, 26 Dec 2023

Relaterat


Kvinna som skriver om att få diagnosen MS

De första 5 fakta du behöver känna till om MS

Det kan vara en stor omställning att få diagnosen MS. Vi har bett andra som har MS att beskriva hur de klarade den första fasen i sitt liv med MS.

När ska man börja behandla MS?

När ska man börja behandla MS?

Det är alltid bra att ligga steget före MS. Läs mer om fördelarna med att påbörja behandling tidigt här.

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Behandlingsmålen är olika för varje person. Lär dig mer om olika saker som man behöver ta hänsyn till här.