Sex, intimitet och MS

Sex, intimitet och MS

 Leva med MS • Artikel

För många människor är sex och intima relationer en viktig del av livet. Men sexuell dysfunktion är vanligt för personer som lever med MS, och även om det är något som potentiellt kan hanteras, tycker många att det är pinsamt att prata om det. Men det är viktigt att komma ihåg att vara öppen och ärlig mot din läkare, din partner eller en vän, är det första steget mot att hitta hjälp och stöd. 

Det kan också vara bra att höra om andras erfarenheter, det var därför vi tittade på forskningen och samlade åsikter från MS-samhället om hur deras MS-symtom påverkar deras sexliv.

Om du har upplevt några problem som påverkar ditt sexliv, kan det lugnande att veta att du inte är ensam

	Upp till 80% av kvinnorna och upp till 90% av männen med MS rapporterar sexuella problem eller bekymmer någon gång i livet.

Upp till 80% av kvinnorna och upp till 90% av männen med MS rapporterar sexuella problem eller bekymmer någon gång i livet.

40% av deltagarna in vår undersökning, rapporterade att deras MS "kom i vägen" för sexlivet åtminstone en del av tiden.

40% av deltagarna in vår undersökning, rapporterade att deras MS "kom i vägen" för sexlivet åtminstone en del av tiden.

Det finns tre typer av sexuella problem som ofta rapporteras av personer med MS: Fysiska svårigheter. Förändringar i känsel. Ändringar i libido (sexlust)

Vissa människor tror att symtom som påverkar deras sexliv är en oundviklig konsekvens av MS som måste uthärdas. 

Men det är viktigt att komma ihåg att ett otillfredsställande sexliv inte behöver vara en del av att leva med MS och att det finns stöd.

Att arbeta med din läkare för att förstå och hantera orsaken till eventuella problem du upplever är ett viktigt steg för att hjälpa dig/er att hitta en lösning.

Nedan är tre huvudorsaker till sexuell dysfunktion relaterat till MS, men det kanske inte är så enkelt som att hitta en enskild orsak som kan påverka eller förvärra det övergripande problemet.

  Sexuella signaler kommuniceras mellan hjärnan, ryggmärgen och könsorganen. De skador som uppstår i och med MS kan störa dessa signaler på två sätt:

  	Nervsignaler kanske inte når fram till könsorganen och Sexuell stimulering tolkas inte som upphetsande

  Sexuell funktion kan också påverkas av MS-symtom som inte direkt involverar nerverna i könsorganen. Dessa kallas ibland indirekta eller sekundära orsaker. Till exempel rapporterade nästan 4 av 5 deltagare i vår undersökning att deras trötthet hade en inverkan på deras sexliv.

  	"Jag skulle säga att min libido definitivt har minskat sedan jag fick diagnosen MS. Det kanske låter fånigt, men för mig... ibland är det bara för utmattande!" - Person som lever med MS

  Här är några exempel på hur MS-symtom kan påverka sexlivet:

  Trötthet kan göra att människor känner sig för trötta för att ha sex. Sensoriska förändringar kan göra även lätt beröring smärtsam. Muskelsvaghet kan påverka den fysiska förmågan att ha sex. Smärta kan påverka ditt intresse för sex såväl som prestationsförmåga

  Psykologiska och känslomässiga frågor relaterade till MS kan också störa sexuella känslor och erfarenheter, till exempel:

  Rädsla för att bli avvisad av en partner. Förlägenhet om symtom. Dålig självkänsla. Depression, humörsvängningar och ångest.


  Eftersom sex inte bara är en fysisk handling kan sexuella problem påverka intimitet och personliga relationer.

  	• Nästan 50% av de som lever i ett förhållande med någon som lever med MS rapporterar att sjukdomen har påverkat deras sexliv • Mer än 25% är efter deras MS-diagnos rädda för att deras partner ska lämna dem


  Trots att MS kommer i vägen för sexlivet ibland, rapporterar människor som lever med MS att ha öppna och ärliga samtal med sin partner har hjälpt deras relation.

  	"Jag tror att paren måste prata om den här frågan, annars kan man det bli missförstånd! För mig fungerade det!" "Acceptans och öppen konversation med min partner hjälper oss." - Personer som lever med MS

  Många tycker dock att det är besvärligt eller pinsamt att prata om sex:

  	2 av 3 personer i vår MS-undersökning rapporterade att de inte skulle diskutera några problem med sexuell dysfunktion med sin läkare 2 av 5 vill, men känner sig för generade.

Många personer med MS känner sig obekväma när de diskuterar dessa problem, men om din MS har haft en negativ effekt på ditt sexliv är det viktigt att prata med din läkare. Hen hjälper dig och vill att ni arbetar tillsammans för att hantera och behandla din MS på ett sätt som är bäst för dig.

Tips för att diskutera sexuella problem med din läkare:
•    Fundera ut en "inledningsfras" för att starta konversationen
•    Bestäm om du föredrar att din partner är med dig eller inte
•    Skriv ner dina frågor/erfarenheter
•    Be om skriftlig information om det hjälper

» Skapa din egen samtalsguide här