MS Fakta


Typer och stadier av MS

Kvinna som läser

En grundlig genomgång av typer och stadier av MS 

Multipel skleros (MS) är ett paraplybegrepp som innefattar de många typer och stadier av MS som kan förekomma hos de som har diagnosen.

De olika typerna av MS skiljer sig åt på olika sätt, och dessutom kan symtomen variera mellan olika personer även om de har samma typ av sjukdomen. Eftersom MS kan yttra sig på så många olika sätt är det viktigt att du inte jämför din egen upplevelse av MS med andras. 

Olika typer av Multipel Skleros, RRMS, PPMS, SPMS

Generellt kan MS antingen vara skovvis förlöpande eller progressiv, men det finns en överlappning, och vissa kan ha en kombination av den skovvisa och den progressiva formen av sjukdomen. Vilken behandlingsplan neurologen lägger upp beror på typen av MS.

Här utforskar vi de olika typerna av MS och hur sjukdomsförloppet kan se ut när sjukdomen utvecklas. Vi tittar också närmare på hur åtgärder som sätts in tidigt kan bromsa sjukdomsutvecklingen och ge bättre långsiktiga resultat för den som har MS. 

  Denna typ av MS som kallas skovvis förlöpande MS eller skovvis MS, (RRMS) kännetecknas av perioder när symtomen förvärras i så kallade skov vilka kan komma plötsligt och som följs av perioder när symtomen lindras och patientens tillstånd är stabilt.

  Omkring 80–90% av de som har MS får från början diagnosen skovvis MS, som oftast debuterar i 20 till 30 årsåldern. MS är om kring tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män.

  Nedan ser du de olika stadierna av skovvis förlöpande MS: 

  Kliniskt isolerat syndrom (CIS)

  CIS är en enskild episod med neurologiska symtom som varar i minst 24 timmar och inte kan kopplas till feber, infektion eller någon annan sjukdom.

  Alla som upplever CIS utvecklar inte MS. CIS kan vara ett första tecken på skovvis MS men kan också vara en enstaka händelse. Risken för att utveckla MS längre fram beror på om CIS åtföljs av skador i hjärnan som går att upptäcka med magnetkamera (MR). Om det går att upptäcka skador efter CIS är risken att få MS längre fram upp till 80 procent, men utan skador är den bara 20 procent.

  De flesta fall av CIS kräver ingen behandling, och ibland hinner symtomen försvinna redan innan diagnosen CIS ställs. Vissa personer bedöms dock löpa hög risk och kan få sjukdomsmodifierad behandling för att fördröja debuten av MS.

  Skovvis förlöpande MS (RRMS)

  För att få diagnosen skovvis MS bekräftad ska du ha haft minst två separata perioder med symtom (skov) som ska bekräftas av både symtombilden och resultat av magnetkameraundersökning. En enda episod med symtom kan vara en isolerad händelse, men om det kommer fler episoder är det troligt att det rör sig om en skovvis sjukdom.

  Om du nyligen har fått diagnosen skovvis förlöpande MS är det den typen av sjukdomen du har. Som vi beskriver ovan kännetecknas denna typ av MS av perioden med skov (återfall med symtom) och remissioner (perioder med inga eller få symtom). Symtomen under ett skov kan vara nya eller sådana du har haft tidigare men kraftigare. Ett skov kan pågå från några få dagar till veckor eller månader. Sedan kan sjukdomen vara inaktiv igen i månader eller år. Skovvis MS kan behandlas både med sjukdomsmodifierade behandlingar som är målriktade på sjukdomens underliggande orsak och med symtomlindrande behandlingar.

  Sekundär progressiv MS (SPMS)

  Sekundär progressiv MS anses generellt vara en egen typ av MS, men det är vanligt att den kommer som en andra fas av skovvis förlöpande MS.

  Vid sekundär progressiv MS förvärras funktionsnedsättningen med tiden, även om sjukdomsutvecklingen kan hålla sig stabil i perioder. Det är viktigt att komma ihåg att det är helt individuellt hur snabbt sjukdomen utvecklas och hur mönstret för utvecklingen ser ut.

  Det finns ofta en period med överlappning mellan skovvis förlöpande MS och sekundär progressiv MS, när man fortfarande har skov även om sjukdomen har förvärrats. Detta kallas sekundär progressiv MS med skov och följs av den mer typiska jämna sjukdomsutvecklingen.

  Utan rätt behandling utvecklar 50-60% med skovvis MS sedan sekundär progressiv MS inom 15–20 år från diagnos.

  Primär progressiv MS är en typ där sjukdomsförloppet är progressivt redan från början, med gradvis förvärrade kliniska symtom och utan cykel med skov och återhämtning.

  Sekundär progressiv MS är mycket mindre vanlig än skovvis MS: det är bara 10-15% av alla med MS som har den, och den debuterar ungefär 10 år senare än skovvis MS

  Liksom vid skovvis förlöpande MS och sekundär progressiv MS varierar sjukdomsförloppets hastighet mellan olika personer. 

  Det är viktigt att sätta in åtgärder så snabbt som möjligt efter en MS-diagnos eftersom tidig behandling är förknippad med bättre utfall för patienterna. Med tanke på att det kan ta lång tid att få diagnosen är tidsaspekten särskilt viktig, i synnerhet vid progressiv primär MS. Sjukdomsaktivitet som har kunnat ge skador har redan pågått innan diagnosen ställs, så när symtomen kommer och blir märkbara gäller det att handla snabbt. 

  Några saker att göra för att bromsa utvecklingen av MS: 

  Se till att snabbt få ett samtal med en neurolog. Följ den behandlingsplan som ni har kommit överens om. Håll hjärnan så aktiv och frisk du kan.

  Om du oroar dig för hur sjukdomen ska utvecklas eller lägger märke till förändringar av symtomen ska du tala med din neurolog eller din MS-sköterska. Gör en egen Samtalsguide som du kan ha som stöd vid samtalen med ditt vårdteam. 

Relaterat


En samtalsguide

Din samtalsguide

Skapa en personlig samtalsguide för att hjälpa dig själv att utvärdera och prata om din MS vid dina läkarbesök.

När ska man börja behandla MS?

När ska man börja behandla MS?

Det är alltid bra att ligga steget före MS. Läs mer om fördelarna med att påbörja behandling tidigt här.

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Översikt av behandlingsalternativ vid MS

Behandlingsmålen är olika för varje person. Lär dig mer om olika saker som man behöver ta hänsyn till här.