Att bemöta barn när en nära anhörig blir sjuk

Att bemöta barn när en nära anhörig blir sjuk

Leva med MS • Artikel

Minderåriga familjemedlemmar är i en mycket sårbar situation då deras förmågor att hantera oväntade och obehagliga förändringar är under utveckling.

Livet utsätter oss för många situationer, alla kanske inte är sådana vi önskar. När en familj möter en sjukdom, behöver barnet stöd både för den krävande situationen såväl som lugn för att växa och utvecklas. 

Den här guiden/broschyren har tagits fram för att hjälpa till att ta hänsyn till barnet i en situation där en anhörig, vuxen eller barn har blivit allvarligt sjuk. 

» Ladda ner broschyren