Familjebildning

Ett par som funderar på familjebildning

Leva med MS · Artikel

Vi bad vårt nätverk av personer som lever med MS dela några frågor om preventivmedel och familjebildning och ställde dem till neurologen dr Melinda Magyari och MS-sjuksköterskan Macarena Rus.  

Det är ett stort beslut att bestämma sig för att försöka få barn, i synnerhet om man har MS. Oavsett om du vill ha barn eller inte finns det mycket du behöver tänka på när det gäller preventivmedel, familjebildning och hantering av din MS. Därför är det viktigt att du har öppna och ärliga samtal med din neurolog eller MS-sjuksköterska om dina framtidsplaner.  

Neurologer kan ha olika åsikter om hantering av MS och familjebildning. Det beror delvis på att man inte vet hur sjukdomsmodifierande behandlingar påverkar preventivmetoder och graviditet och att det inte finns några klara riktlinjer att följa.

Dr Melinda Magyari och Macarena Rus har hjälpt oss räta ut en del frågetecken enligt vad de anser är bäst baserat på sina kunskaper och kliniska erfarenheter, så om du har frågor om din egen behandling, om preventivmetoder och familjebildning, ska du vända dig till din neurolog eller MS-sjuksköterska. 

  FrågaVarför är det viktigt att jag berättar för min neurolog eller MS-sjuksköterska att jag inte planerar att försöka skaffa barn. Hur kan det spela roll för behandlingen av min MS? 

  Melinda (neurolog): Enligt min åsikt finns det tillräckligt med bevis för att vissa sjukdomsmodifierande behandlingar inte är säkra i kombination med preventivmedel och under graviditet. Därför är vissa neurologer tveksamma till att skriva ut de sjukdomsmodifierande behandlingarna till kvinnor i fertil ålder. Om du talar om för din neurolog att du inte planerar att försöka bli gravid kan det öppna för många fler behandlingsalternativ. 

  Fråga: Jag tänker inte skaffa barn. Kan några av de sjukdomsmodifierande behandlingarna som min neurolog kan skriva ut påverka hur mitt preventivmedel fungerar? 

  Macarena (sjuksköterska): Utifrån forskningsresultat jag har sett verkar sjukdomsmodifierande behandlingar inte påverka hur effektivt preventivmedel fungerar. Om du börjar med en sjukdomsmodifierande behandling tycker jag det är viktigt att du använder en effektiv preventivmetod under behandlingen. Om du bestämmer dig för att försöka skaffa barn längre fram ska du prata med neurologen eller kontaktsjuksköterskan innan du slutar med preventivmedel. 

  FrågaHur viktigt är det med tidig hantering av MS med optimal behandling? Kommer mitt beslut om att försöka skaffa barn (nu, i framtiden eller aldrig) att påverka det? 

  Melinda (neurolog): Det är viktigt med optimal behandling av din MS innan du börjar försöka bli gravid. Utifrån vad jag har sett och läst under de senaste 20 åren är det möjligt att risken för skov minskar, i synnerhet under de sista tre månaderna av graviditeten, och ökar under de tre första månaderna efter att barnet har fötts. Om du berättar för din neurolog eller MS-sjuksköterska om dina planer på att försöka bli gravid kan det bli lättare för er att samarbeta för att hantera din MS och minska risken för skov efter förlossningen. 

  FrågaÄr det säkert att bli gravid medan jag står på behandling och kommer det att vara säkert att försöka bli gravid i framtiden? 

  Melinda (neurolog): Om du planerar att försöka bli gravid är det alltid bäst att du talar med din neurolog, eftersom det finns en hel del att ta hänsyn till, bland annat vilken typ av sjukdomsmodifierande behandling du får. Jag menar att de flesta sjukdomsmodifierande behandlingar inte är säkra under graviditet och att de ska sättas ut innan man försöker bli gravid, och för vissa sjukdomsmodifierande behandlingar dröjer det lite innan de har gått ur kroppen helt. 

  Fråga: Jag är man och har MS. Behöver jag tala om för min neurolog om jag planerar att försöka skaffa barn eller inte? 

  Macarena (sjuksköterska): Du väljer själv vad du vill berätta för din neurolog eller MS-sjuksköterska. Även här gäller att det inte finns särskilt mycket forskning om hur säkra sjukdomsmodifierande behandlingar är för män som försöker skaffa barn, så jag skulle rekommendera att du berättar om dina framtidsplaner för din neurolog eller MS-sjuksköterska, i synnerhet om du planerar att bilda familj. Då kan de hjälpa dig med frågor och funderingar. 

  FrågaJag skulle vilja börja planera för att skaffa barn och vill sluta med min sjukdomsmodifierande behandling. Min partner oroar sig för att det kommer att påverka både min MS och mig. Är det någon som har något råd till mig? 

  Melinda (neurolog): Enligt min åsikt finns det belägg för att MS i sig inte ökar risken för dåliga utfall av graviditet och inte heller att graviditet påverkar sjukdomsutvecklingen på lång sikt. Det finns också forskning som tyder på att graviditeten kan göra att skoven kommer mer sällan, i synnerhet under de tre sista månaderna, men att det finns risk för skov efter förlossningen. Men det finns fler saker som kan påverka risken för skov efter graviditeten, och jag tror att det är viktigt att vara medveten om det. Ett exempel är hur väl din MS har hanterats före graviditeten. Det är därför det är bäst att du talar om för din neurolog eller MS-sjuksköterska om du planerar att försöka skaffa barn. 

  FrågaOm jag bestämmer mig för att försöka bli gravid, hur går det med min MS-behandling efter att jag har fått barnet? Hur snabbt behöver jag börja med behandlingen igen? 

  Melinda (neurolog): Jag anser att det beror på flera faktorer. Bland annat om du har haft skov under året före graviditeten och under själva graviditeten och om en magnetkameraundersökning efter förlossningen visar några inflammationshärdar. Det beror också på om du vill amma under en längre tid eller inte. Det bästa är att du ställer dina frågor om när du ska börja behandlingen igen till din neurolog eller MS-sjuksköterska, eftersom det är mycket som både de och du själv behöver ta hänsyn till. 

  FrågaKommer min MS att göra det svårt för mig att fungera bra som förälder i framtiden? 

  Macarena (sjuksköterska): Att du har MS hindrar dig inte från att vara en bra förälder. Att försöka skaffa barn är ett personligt beslut som du fattar tillsammans med din partner, oavsett om du har MS eller inte. Om du planerar att försöka skaffa barn är det viktigt att du diskuterar det med din neurolog eller MS-sjuksköterska eftersom de kan ge dig vägledning och svara på dina frågor och funderingar. Det finns många som har MS som har valt att bilda familj och är mycket nöjda med sitt beslut. 

Om du också funderat på frågorna ovan eller har annat som du undrar över är det viktigt att du frågar din neurolog eller MS-sjuksköterska. Det är viktigt med öppna och ärliga samtal om dina framtidsplaner, med eller utan barn, för att hitta rätt behandlingsstrategi för dig. 

Om våra experter

Dr Melinda Magyari är neurolog och forskare med över 20 års erfarenhet och många vetenskapliga publikationer bakom sig. Hon har erfarenhet av alla aspekter av MS men är särskilt intresserad av familjebildning. Melinda arbetar i dag på Danish Multiple Sclerosis Centre i Köpenhamn och är också ansvarig för det danska MS-registret. 

Macarena Rus har varit MS-sjuksköterska i 10 år. Hon har erfarenhet av alla aspekter av MS men är särskilt intresserad av kliniska prövningar, nutrition och sjukdomar i urinblåsan. Macarena arbetar i dag på Virgen Macarena University Hospital i Spanien och träffar i genomsnitt 30 MS-patienter varje vecka.