Att hantera svåra sjukdomsbesked som närstående

Hur kan det vara för en närstående?

 Leva med MS  ·  Artikel

Att vara närstående till någon som har drabbats av MS innebär att ge sig ut på en egen resa med starka känslomässiga reaktioner och mycket tankar kring orättvisan i det. Det kan innebära att hur man hade tänkt sig sitt liv och allt man skulle göra tillsammans förändras.