Hjärnhälsa med ett positivt mindset

Sofia Norgren springer för sin hjärnhälsa

 Leva med MS • Artikel

När jag fick min MS-diagnos för sju år sedan rasade min värld samman. Det var en total chock och kaos att få ett sjukdomsbesked mitt i livet.

Första tiden efter beskedet var ett mörker, tankarna på att jag fått en kronisk sjukdom stod i vägen för alla andra tankar. Allt var negativt och kändes meningslöst, jag satt verkligen fast i ett dåligt tankemönster som höll på att äta upp mig. Som jag berättat om tidigare tränar jag en hel del och jag ser träningen som min andra medicin vid sidan av min MS-behandling. Men en annan viktig pusselbit som hjälpte mig ur denna kris som det innebär att få ett sjukdomsbesked, är också att jag jobbat aktivt med mitt mindset. Jag bestämde mig för att försöka påverka mina tankar och försöka hitta ett annat sätt att förhålla mig till min MS-diagnos. Nedan ska jag försöka förklara på vilket sätt jag jobbat med mina tankar och mitt mindset.

1. Acceptans

Jag har jobbat mycket med att acceptera att jag har fått en sjukdom och gör fortfarande till viss del. Men jag tycker det är viktigt att poängtera att acceptans begreppet inte innebär att man är passiv. Acceptans handlar om att man accepterar sina förutsättningar och utifrån det väljer inriktning i sitt liv. Så acceptans är att acceptera sin diagnos, numera får jag inte ett ångestpåslag varje gång jag tänker att jag har MS utan jag har accepterat det och väljer att fortsätta göra det bästa jag kan men utifrån mina förutsättningar.

2. Hur ser din motorväg ut?

Här gäller det att bli medveten om sina tankar och förstå hur de hänger ihop med sina känslor. När jag fick min diagnos handlade mina tankar om att jag var sjuk och att jag alltid skulle vara sjuk. Dessa tankar tänkte jag hela tiden och de blev motorvägen i mitt huvud. Hjärnan är lite lat av sig, så de tankar vi tänker ofta vill den gärna fortsätta att tänka. Så mina negativa tankar hade tyvärr blivit som en motorväg i mitt huvud och det blev liksom enklast för hjärnan att bara fortsätta. Så bli medveten om dina tankar och låt inte negativa tankar bli motorvägen i ditt huvud. Träna hjärnan att byta ut de negativa tankarna mot mer positiva. 

3. Dynamiskt tankesätt: sitt i förarsätet i din bil!

Jag tror att livet handlar om att förhålla sig till det som kommer till oss. Att försöka ha ett dynamiskt tankesätt istället för ett statiskt märker jag är viktigt för att kunna må bra och utvecklas som människa. Att försöka inta ett dynamiskt tankesätt innebär för mig att jag väljer att se på motgångar och utmaningar som någonting som jag faktiskt kan klara av och något jag kan lära mig av. Att hantera motgångar och utmaningar gör mig starkare och ger mig fler ”verktyg” i min mentala verktygslåda som jag kommer ha nytta av i livet. Så sätt dig i förarsätet i din bil och inta ett dynamiskt tankesätt. Du kan välja en annan väg om det behövs. Se på resan som en del av målet. Bestäm dig för att du har ett val och kan bestämma riktningen i ditt liv, du kan utvecklas och lära dig. Det är att välja att sitta i förarsätet i din bil och ha ett dynamiskt tankesätt.

4. Skattkistan

Att fundera över sin egen skattkista handlar om att bli uppmärksam på vad man kan påverka i livet och vad man inte kan påverka. Allt som är i skattkistan kan man påverka men det som ligger utanför kan man inte påverka. Exempel på saker som ligger utanför skattkistan är vädret, att bussen är försenad osv. Dessa saker försöker jag att inte lägga någon energi på. Men de saker som ligger i min skattkista de försöker jag påverka. Saker som kan vara i skattkistan är ju tex vårat mindset och våra tankar så det lägger jag energi på att påverka. Så ställ dig frågan kontinuerligt, ligger detta i min skattkista eller är det utanför? 

5. Träna hjärnan att uppmärksamma positiva saker

Det jag försöker göra så ofta jag kan är att jag tränar hjärnan att uppmärksamma och lägga märke till det positiva i livet. Det kan vara allt från stora saker som vardagliga ting. Det kan vara att när jag är ute och stannar upp och registrerar att tex solen skiner eller att gräsmattan börjar bli grön. Eller att barnen hjälper till att plocka ur diskmaskinen, en kollega håller upp dörren osv. Så helt enkelt stanna upp och registrera det positiva som händer runt dig. Om du tränar din hjärna i detta kommer det att ske mer automatiskt så småningom. 

Se dessa tips som just tips, detta har funkat väldigt bra för mig och jag hoppas kunna inspirera er andra. För med ett positivt mindset kan vi få en ökad livskvalité.