Hur går jag vidare nu?

Hur går jag vidare nu?

 Livsstil • Artikel

Livet efter en diagnos

Redan misstanke om en allvarlig sjukdom brukar innebära stress. Om sjukdom blir bekräftad är det alltid en slags chock. Även om man har haft föraningar är det normalt att beskedet väcker starka känslor eller till och med en handlingsförlamning. Anpassningen är en lång väg med många faser som kräver både tid och tålamod. Det kan hända att man med tiden känner att sjukdomen har blivit en del av ens liv, som man bara måste acceptera att leva med. Det kan vara så att den egna identiteten förändras i och med sjukdomen.

Många saker kan förändras och falla bort, det kan då vara en tröst att veta att andra saker kan komma att ersätta dessa. Under svåra stunder får man inte tappa hoppet.

Sanofi har gjort en broschyr som riktar sig både till dig som är patient, till dina anhöriga och även till vårdpersonal. Den här broschyren är avsedd för vuxna, vilkas liv på något sätt har påverkats av en svår sjukdom. Även om en handlingsförlamning kan kännas svår får man inte ge vika för känslan av uppgivenhet. Låt oss tillsammans se hur man kan ta sig igenom en sådan kris som en sjukdom kan orsaka. 

» Ladda ner broschyren "Hur går jag vidare nu" [pdf]

De olika faserna vid en krishantering