Diagnostisering av Multipel Skleros (MS)

Ung med MS

 Leva med MS • Artikel

– En guide för patienter

Repost från Ung med MS

Ung med MS har publicerat ett guide som ska ses som en förenklad introduktion kring vad MS är, vilka symptom som är vanligast och hur MS diagnostiseras. Syftet är att på ett tillgängligt sätt vägleda personer som misstänker sig ha eller är under utredning för MS. Då det finns många bra bromsmediciner är en tidig diagnos extra viktig för att minska risken för bestående skador. Avsaknad av diagnos kan dessutom begränsa möjligheten till stöd från samhället.