Motivation till motion och hälsa

 Livsstil • Blogg

  Att ha en god hälsa innebär att må bra både fysiskt och psykiskt. En fysisk god hälsa innebär att kroppen mår bra. Om du äter bra mat, motionerar regelbundet, sover tillräckligt och undviker tobak, alkohol och narkotika på så sätt stärker du ditt immunförsvar och minskar risken för sjukdomar och besvär.

  Att ha en psykisk god hälsa innebär att du har balans mellan dina positiva och negativa känslor. Det innebär också att du känner dig nöjd med livet och har bra relationer med familj, vänner och andra du känner. Din psykiska och fysiska hälsa påverkar varandra. Om du mår dåligt psykiskt får du ofta ont i kroppen också och mår din fysiska kropp inte bra så påverkar det din psykiska hälsa.

  Våra kroppar är gjorda att röra på sig. Gammal som ung. Det finns många positiva effekter av att träna mer och sitta stilla mindre. Du kommer må bättre och öka dina chanser att leva längre om du är fysiskt aktiv. Många sjukdomar och besvär kan bli bättre av träning. Det kan lindra smärta och nedstämdhet. Kom ihåg att det aldrig är för sent att börja träna.

  ”För att få en positiv effekt på hälsan bör man motionera minst 150 minuter i veckan på måttlig intensitet. Se till att du åtminstone blir andfådd, varm och lite svettig. Träning med högre intensitet ger i allmänhet större hälsoeffekter. Två av tre svenskar bedömer att de uppnår rekommendationen. Det är 21,43 minuter per dag.”

  Sammanlagt mellan 150-300 minuter fysisk aktivitet/vecka

  Högintensivt 75-100 minuter/vecka

  Minst två ggr/vecka muskelstärkande träning för alla av kroppens stora muskelgrupper.

  Begränsa stillasittande

  Balansträning

  Förstå hur mycket lite gör.

  Din kropp är byggd för rörelse och mår inte bra av att vara still. Vid rörelse händer mycket i kroppen som gör att du känner dig piggare och starkare.

  Blodcirkulationen ökar vilket gör att cellerna kan ta upp mer syre. Kroppen kan då ta hand om sådant som är skadligt för kroppen, som förhöjda stresshormoner adrenalin och kortisol.

  Musklerna kan arbeta hårdare och de blir starkare. Hjärtat är en muskel så även det blir starkare.

  Du får ett starkt skelett.

  Högre förbränning i kroppen.

  Du mår bättre och får bättre sömn.

  Ett enstaka pass kan ha mätbara effekter på humör, din kognitiva förmåga, blodtryck och blodsockerkontroll. Alltså kan vi med regelbunden motion hålla våra folksjukdomar i schack.

  Ett hormon som kallas endorfiner frigörs vilket även kallas för glädjehormon. Motion har även en positiv påverkan på seratonin, dopamin och noradrenalin.

  När vi tränar så bildas fler kopplingar i hjärnan och de förbindelser som redan finns mellan nervceller blir starkare.

  Livsviktiga funktioner försämras. När vi sitter still i mer än 30 minuter påverkas vår kropp negativt. Blodcirkulationen går ned, blodsockerupptaget minskar, fettinlagringen ökar, blodkärlens hälsa försämras och risken för blodpropp ökar. Dessutom minskar blodcirkulationen i hjärnan, vilket i sin tur minskar vår koncentration och prestationsförmåga.

  Stillasittande ökar risken för folksjukdomar som diabetes typ 2, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, benskörhet, hjärtkärlsjukdomar, högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke, cancer, psykisk ohälsa, stressproblematik och ångest.

  Tänk att det ej ska vara tvingande – gå från måste till vilja. Viljan tar dig längre och är ett mer positivt laddat beteende. Jag vill träna för att… istället för att jag måste träna för att…

  Valmöjligheter – du har alltid valmöjligheter. Skyll inte på att du inte har tid. Vi har alla 24 timmar på dygnet. Om du inte ger din hälsa tid nu kommer du behöva ge tid åt att vara sjuk senare.

  Sätt realistiska krav och mål utefter dina förutsättningar. Ha realistiska förväntningar som speglar där du är i livet.

  Flexibilitet – allt behöver inte vara så perfekt – se dina misslyckanden som lärdomar.

  Fundera på nyttan och värdet av aktiviteten.

  Gör reflektionsövningar regelbundet. Vart är du, vart är du på väg, vad behöver du göra, hur mår du, vad kan du förändra, vad vill du förändra å så vidare.

  Vad är dina hinder? Finns det lösning. Reflektera, skriv gärna ned. Röj dina mentala hinder för att komma närmare dig och dina mål.
  ”Att vänta på motivation är som att vänta på en lottvinst utan att ha köpt en lott”. Motivationen kommer inifrån dig, inspiration kommer utifrån. Jag kan inspirera dig till ett hälsosamt liv men du behöver hitta din motivation till att börja och framför allt fortsätta med dina nya vanor.

  Gör ”något” - det blir motivation till att fortsätta.

  Se över dina rutiner och vanor.

  Regelbunden bra sömn & återhämtning.

  Komma ut varje dag och få dagsljus.

  Små steg framåt istället för att stort kliv.

  Äta sunt och mer nyttigt.

  Mitt tips ha en plan som funkar även på dina sämsta dagar.

Förslag på rörelse:

Stående rotation
Dansa
Balansträning
Höga knän i trappen
Stående armhävning mot vägg
Sträck och böj din kropp regelbundet

6 tips på rörelse:

MAT-SE-2301010

Relaterat


Jenny Ströms visar Draken balansövning

Hemma träning med Jenny Ström

Jenny Ström innan träning

Introduktion till Jenny Ström

Jenny Ström visar Sittande rodd

Högintensiv styrketräning med Jenny Ström